Na Gminę Gaworzyce składa się 13 sołectw

Odniesienie do tej liczby znajdą Państwo choćby w naszym logo, którym posiłkujemy się w ramach działań informacyjno-promocyjnych. Każdy z 13 kwadratów symbolizuje jedno sołectwo, a całość układa się w znajomy wszystkim znak, oznaczający aprobatę, sympatię. 

Każda z miejscowości posiada swój wyróżnik – jest unikalna w wielu aspektach i o tym za pewne nie raz będzie mowa na naszym blogu. Tu chcemy jednak mocno zaznaczyć, że wszystkie miejscowości są dla nas tak samo ważne, i obojętnie - małe czy duże, składają się na Gminę Gaworzyce, o którą lubimy się troszczyć.Dalków

Sołtys: Bronisław Kurek

Rada Sołecka:  Andrzej Wiertelak, Zbigniew Kubas, Genowefa Tejman, Zbigniew Czajka, Elżbieta Perłakowska


Dzików

Sołtys: Dawid Paluch

Rada Sołecka: Małgorzata Paluch, Teresa Janik, Daniel Kurek, Bożena Szuba, Jacek Kurek


Gaworzyce

Sołtys:  Jan Rygiel

Rada Sołecka: Stanisław Gabrysz, Roman Urbaniak, Dariusz Podlak


Gostyń

Sołtys: Beata Różycka

Rada Sołecka: Elżbieta Marek, Teresa Rytel, Marian Gabrysz, Renata Niewiarowska, Adam Wotejnia, Marek Wójtowicz


Grabik

Sołtys: Karolina Wersocka

Rada Sołecka: Agnieszka Borowicz, Krystyna Marek, Sylwester Kowalczyk, Marian Szram, Żaneta Madera


Kłobuczyn

Sołtys: Sławomir Mamzer

Rada Sołecka: Anna Kwiatkowska, Wiesław Nicpoń, Joanna Płuciennik-Mamzer, Anna Sojka, Krystyna Krzemińska, Daniel Dudziak, Joanna Stachowiak


Korytów

Sołtys: Małgorzata Fortuna

Rada Sołecka: Monika Antonik, Jerzy Korniak, Marzena Markowska, Adam Urbańczyk


Koźlice

Sołtys: Maciej Wota

Rada Sołecka: Iwona Koman, Ewa Kuczak, Mariusz Milewski, Anna Matan, Waldemar Łuniewski, Krzysztof Wota, Tadeusz Maślak


Kurów Wielki 

Sołtys: Maria Pucyk

Rada Sołecka: Barbara Kaczanowska, Urszula Mazurkiewicz, Leszek Gabryś, Małgorzata Romanowska, Marcin Łukasik


Mieszków

Sołtys: Ewelina Sobótka

Rada Sołecka: Dorota Balon, Joanna Matląg, Bartosz Balon


Śrem

Sołtys: Robert Pogorzelski

Rada Sołecka: Bożena Wojtczak, Zofia Mąka, Paulina Pogorzelska, Karolina Mała, Bartłomiej Pogorzelski


Wierzchowice

Sołtys: Maciej Garliński

Rada Sołecka: Wojciech Reguła, Teresa Gągół, Tadeusz Łopatka, Andrzej Malujdy, Elżbieta Kania


Witanowice

Sołtys: Grażyna Prychacz

Rada Sołecka:  Alina Skiba, Dariusz Bryjak, Adam Skiba, Antoni Dargiewicz, Anna Bryjak