Sołectwa

widok z daleka na kościół w kurowie

Na Gminę Gaworzyce składa się 13 sołectw

Odniesienie do tej liczby znajdą Państwo choćby w naszym logo, którym posiłkujemy się w ramach działań informacyjno-promocyjnych. Każdy z 13 kwadratów symbolizuje jedno sołectwo, a całość układa się w znajomy wszystkim znak, oznaczający aprobatę, sympatię. 

Każda z miejscowości posiada swój wyróżnik – jest unikalna w wielu aspektach i o tym za pewne nie raz będzie mowa na naszym blogu. Tu chcemy jednak mocno zaznaczyć, że wszystkie miejscowości są dla nas tak samo ważne, i obojętnie - małe czy duże, składają się na Gminę Gaworzyce, o którą lubimy się troszczyć.


Dalków - widok na pałac z lotu ptaka

Dalków

Sołtys: Bronisław Kurek

Rada Sołecka:  Genowefa Tejman, Elżbieta Perłakowska, Piotr Płocha, Mariusz Malinowski, Rafał Perłakowski

zdjęcie witacza z dzikiem w miejscowości Dzików

Dzików

Sołtys: Dawid Paluch

Rada Sołecka: Małgorzata Paluch, Teresa Janik, Daniel Kurek, Bożena Szuba, Jacek Kurek

widok na pałac w gaworzycach z lotu ptaka

Gaworzyce

Sołtys:  Jan Rygiel

Rada Sołecka: Stanisław Gabrysz, Roman Urbaniak, Dariusz Podlak

widok na Gostyń

Gostyń

Sołtys: Beata Różycka

Rada Sołecka: Teresa Rytel, Marian Gabrysz, Renata Niewiarowska, Adam Wotejnia, Marek Wójtowicz

widok z lotu ptaka na miejscowość Grabik

Grabik

Sołtys: Karolina Wersocka

Rada Sołecka: Agnieszka Borowicz, Krystyna Marek, Sylwester Kowalczyk, Żaneta Madera

widok na kościół w Kłobuczynie

Kłobuczyn

Sołtys: Sławomir Mamzer

Rada Sołecka: Anna Kwiatkowska, Wiesław Nicpoń, Joanna Płuciennik-Mamzer, Anna Sojka, Krystyna Krzemińska, Daniel Dudziak, Joanna Adamek

staw w korytowie

Korytów

Sołtys: Małgorzata Fortuna

Rada Sołecka: Monika Antonik, Jerzy Korniak, Marzena Markowska, Adam Urbańczyk

zdjęcie dróg w koźlicach z lotu ptaka

Koźlice

Sołtys: Ewa Kuczak

Rada Sołecka: Iwona Koman, Mariusz Milewski, Anna Matan, Waldemar Łuniewski, Krzysztof Wota, Tadeusz Maślak

widok z lotu ptaka na kościół w kurowie

Kurów Wielki 

Sołtys: Maria Pucyk

Rada Sołecka: Barbara Kaczanowska, Urszula Mazurkiewicz, Leszek Gabryś, Małgorzata Romanowska

widok na miejscowość Mieszków

Mieszków

Sołtys: Milena Kłeczek (od 13.11.2023 r.)

Rada Sołecka: Dorota Balon, Joanna Matląg, Bartosz Balon

widok na miejscowość śrem

Śrem

Sołtys: Robert Pogorzelski

Rada Sołecka: Bożena Wojtczak, Zofia Mąka, Paulina Pogorzelska, Karolina Mała, Bartłomiej Pogorzelski

widok z lotu ptaka na świetlicę w Wierzchowicach

Wierzchowice

Sołtys: Maciej Garliński

Rada Sołecka: Wojciech Reguła, Teresa Gągół, Tadeusz Łopatka, Andrzej Malujdy, Elżbieta Kania

widok na miejscowość Witanowice z lotu ptaka

Witanowice

Sołtys: Grażyna Prychacz

Rada Sołecka:  Alina Skiba, Dariusz Bryjak, Adam Skiba, Antoni Dargiewicz, Anna Bryjak