Rada Gminy Gaworzyce
Kadencja 2018 - 2023

 • Białek Edward - Przewodniczący Rady Gminy
 • Wojtczak Bożena - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
 • Chołoda Paweł
 • Koczyło Marcin
 • Krauze Adam
 • Kubas Zbigniew (do 31.10.2020)
 • Kupnicka Jadwiga
 • Szydłowska Anna
 • Murzyn Kamil
 • Najwer Łukasz
 • Ochej Józef    
 • Pawliszyn Paweł
 • Podlak Dariusz
 • Raczkowski Ryszard
 • Rygiel Mateusz
 • Józef Płocha (od 25.02.2021)
pałac w Gaworzycach z daleka

Komisje stałe Rady Gminy Gaworzyce

Komisja Rewizyjna
 • Marcin Koczyło - Przewodniczący
 • Paweł Chołoda  - Zastępca Przewodniczącego
 • Kamil Murzyn
 • Paweł Pawliszyn
Komisja Zadań Społecznych
 • Jadwiga Kupnicka - Przewodnicząca
 • Józefo Ochej - Zastępca Przewodniczącej
 • Zbigniew Kubas (do 31.10.2020)
 • Bożena Wojtczak
 • Józef Płocha (od 25.02.2021)
Komisja Zadań Budżetowo-Gospodarczych
 • Dariusz Podlak - Przewodniczący
 • Mateusz Rygiel - Zastępca Przewodniczącego
 • Edward Białek
 • Ryszard Raczkowski
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • Łukasz Najwer - Przewodniczący
 • Adam Krauze - Zastępca Przewodniczącego 
 • Anna Szydłowska