Rada Gminy

sala rajców stół narad

Rada Gminy Gaworzyce
Kadencja 2024 - 2029

 • Bożena Wojtczak - Przewodnicząca Rady Gminy
 • Kamil Murzyn - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
 • Paula Kryczka
 • Joanna Brodowska
 • Adam Stupnicki
 • Sławomir Nierychlewski
 • Jadwiga Kupnicka
 • Dariusz Podlak
 • Józef Ochej
 • Dawid Paluch
 • Stanisław Białek
 • Sławomir Mamzer
 • Paweł Pawliszyn
 • Józef Płocha
 • Marcin Koczyło
pałac w Gaworzycach z daleka

Komisje stałe Rady Gminy Gaworzyce

Komisja Rewizyjna
 • Marcin Koczyło - Przewodniczący
 • Stanisław Białek
 • Sławomir Mamzer
 • Paweł Pawliszyn
Komisja Zadań Społecznych
 • Jadwiga Kupnicka
 • Bożena Wojtczak
 • Sławomir Nierychlewski
 • Józef Płocha
Komisja Zadań Budżetowo-Gospodarczych
 • Paula Kryczka
 • Kamil Murzyn
 • Dariusz Podlak
 • Adam Stupnicki
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 • Joanna Brodowska - Przewodniczący
 • Józef Ochej
 • Dawid Paluch

 

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Gaworzyce pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 7:00 do 8:00 wpokoju nr 207 (I piętro) Urzędu Gminy w Gaworzycach