Cyberbezpieczeństwo

Jak chronić nasze informacje przed atakami w cyberprzestrzeni

mężczyzna trzymający wirtualnie kłódkę- zdjęcie przykładowe

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1863 ze zm.) zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami, które przybliżą i pozwolą zrozumieć Państwu zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, a także będą zawierały wskazówki w zakresie stosowania skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami:

1. OUCH! To cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów. Każde wydanie zawiera krótkie, przystępne przedstawienie wybranego zagadnienia z bezpieczeństwa komputerowego wraz z listą wskazówek, jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację. Z polską wersją Biuletynu można zapoznać się na stronie zespołu CERT Polska znajdującej się w strukturze Państwowego Instytutu Badawczego NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) pod adresem https://www.cert.pl/ouch/.

Zespół CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty. Na swojej stronie internetowej CERT Polska publikuje roczne raporty z działalności CERT Polska zawierające zebrane dane o zagrożeniach dla polskich użytkowników Internetu, w tym również opisy najciekawszych nowych zagrożeń i podatności, z którymi warto się zapoznać. Raporty dostępne są pod adresem https://www.cert.pl/publikacje/.

2. STÓJ.POMYŚL.POŁĄCZ. To portal, który jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP.THINK.CONNECT.™, (STÓJ: Zanim skorzystasz z Internetu, dowiedz się jak być bezpiecznym w sieci oraz unikać potencjalnych zagrożeń. POMYŚL: Poświęć chwilę, aby upewnić się, że droga do wirtualnego świata jest bezpieczna. Sprawdź, czy nie wyświetlają się komunikaty ostrzegawcze. Korzystaj z sieci z rozwagą, pamiętając nie tylko o sobie, ale i o Twoim otoczeniu. POŁĄCZ: Ciesz się możliwościami, jakie daje bezpieczne korzystanie z Internetu) mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Na stronie internetowej kampanii można zapoznać się z dobrymi praktykami, jak również z innymi materiałami i wskazówkami: https://stojpomyslpolacz.pl/stp/dobre-praktyki

3. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z poradnikami:

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/poradniki-i-broszury.html

https://akademia.nask.pl/materialy.html

4. Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa przygotowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji:

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/poradnik--prcyber-01