Magdalena Kruczek – księgowość budżetowa, kasjer
Małgorzata Żyśko – księgowość finansowo-budżetowa
Edyta Zielonka – księgowość budżetowa
Lucyna Stupnicka – windykacja należności finansowych
Agata Joniec-Kapela – księgowość finansowa i płace

Renata Dziurman – sprawy obronne, obsługa Rady Gminy
tel. 76 8316 285 w. 32 | e-mail: r.dziurman@gaworzyce.com.pl

 

 •  – inwestycje
  tel. 76 8316 285 w. 45 |
 • Monika Glińska – pozyskiwanie środków pozabudżetowych
  tel. 76 8316 285 w. 48 | e-mail: m.glinska@gaworzyce.com.pl 
 • Katarzyna Kubas – zamówienia publiczne
  tel. 76 8316 285 w.48 | e-mail: k.kubas@gaworzyce.com.pl 

 

 • Anna Młynarczyk - gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne
  tel. 76 8316 285 w. 46 | e-mail: a.mlynarczyk@gaworzyce.com.pl

 

 • Katarzyna Kocik - utrzymanie czystości i porządku w gminie
  tel. 76 8316 285 w. 38 | e-mail: k.kocik@gaworzyce.com.pl
Urząd Gminy w Gaworzycach wychodzi na przeciw osobom niepełnosprawnym oraz starszym mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się. Takie osoby mogą sprawę urzędową załatwić w domu poprzez usługę "Mobilny Urzędnik". Usługa działa na podstawie Zarządzenia nr 25/2021 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 11.03.2021 r.
 

Nowa usługa polega na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zamieszkania, na terenie Gminy Gaworzyce.

Dla kogo

Osobami uprawnionymi do skorzystania z usługi są mieszkańcy gminy Gaworzyce, którzy z powodu niepełnosprawności ruchowej lub starszego wieku maja ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu.

Jak się zgłosić

Aby skorzystać z obsługi Mobilnego Urzędnika należy dokonać zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 76 8316 285 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Gaworzycach.
 

Jak to działa

 • Realizacja zgłoszeń obsługiwana jest wg kolejności ich przyjęcia.
 •  Usługi, w ramach działania Mobilnego Urzędnika realizowane są we wtorki, stanowiące dni obsługi Mobilnego Urzędnika, w godzinach od 10.00 do 14.00. W wyjątkowych sytuacjach urzędnik może wyznaczyć inny termin wizyty.
 •  Zakres czynności , jakie mogą zostać zrealizowane w ramach Mobilnego Urzędnika został opisany szczegółowo w §4 Regulaminu usługi.
 •  W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku, udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą, dokona wizji lokalnej w terenie, jeśli sprawa tego wymaga, a także przyjmie wniosek od Klienta, dostarczy go do Urzędu Gminy w Gaworzycach i złoży na dziennik podawczy.
 •  Wszelkie inne, poza wnioskiem, dokumenty, wymagane do przedstawienia w ramach procedury, Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

 

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom wizyty odbywające się w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie z tel. 76 8316 285, najpóźniej do godz. 10.00 w dniu obsługi zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń, które mają być obsłużone o godz. 10.00 - najpóźniej do godz. 16.00 w dniu poprzedzającym wizytę.

W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty Klientowi zostaną podane imię i nazwisko pracownika, który będzie dokonywał obsługi. Przed rozpoczęciem obsługi pracownik wylegitymuje się, okazując dowód osobisty.

Nasi partnerzy