Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Wójt Gminy Gaworzyce zaprasza na zebrania wiejskie

18 kwi 2024 07:04
wydrukuj
Zebrania zwoływane są w celu wyboru sołtysów oraz rad sołeckich

Zgodnie z zarządzeniem nr ORG.0050.40.2024 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 12 kwietnia 2024 r. zapraszamy mieszkańców gminy na zebrania wiejskie zwołane w celu wyboru sołtysów oraz rad sołeckich.

Zebrania będą odbywać się w poszczególnych sołectwach według poniższego harmonogramu.