Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy poszukuje urzędnika wyborczego w Głogowie

17 kwi 2024 08:04
wydrukuj

   

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy informuje, że nadal poszukują osób chętnych do pracy na stanowisku urzędnika wyborczego w mieście Głogów.

Urzędnikiem wyborczym dla obszaru danej gminy może zostać pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych lub inna osoba mająca co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub wymienionych jednostkach i jest powoływany na okres 6 lat.

 

Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe.

 

Zakres obowiązków:
 

1. Przygotowanie i nadzór pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych.

2. Wykonywanie czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych.

3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych.

4. Wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym.

5. Zapewnienie dostarczenia kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym, ponadto w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta zapewnienie wykonania kart do głosowania.

6. Pełnienie dyżurów w okresie przed wyborami, w tym w przeddzień głosowania i w dniu głosowania.

7. Wykonywanie zadań należących do depozytariusza poprzez przyjęcie w depozyt dokumentów od terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

8. Należyte zabezpieczenie i przechowywanie depozytu.

9. Wykonywanie czynności mających na celu przekazanie dokumentacji archiwalnej do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy oraz dokumentacji niearchiwalnej dla Archiwów Państwowych.

10. Wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz czynności zleconych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych.

 


Więcej informacji: https://legnica.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/nabor-kandydatow-na-urzednika-wyborczego