Inwestycje

pole w gostyni

Podpisano umowę na budowę ścieżek rowerowych w Gminie Gaworzyce

08 mar 2022 10:03
wydrukuj
W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Gaworzyce - Jacek Szwagrzyk podpisał umowę na zadanie realizowane pod nazwą "Rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych" opiewającą na kwotę 1.692.853,34 zł.

W naszej gminie powstaną ścieżki rowerowe oraz miejsca obsługi rowerzystów. Inwestycja będzie podzielona na 2 etapy:

  1. Etap pierwszy o łącznej długości ok. 7,5km obejmuje drogi gminne nr 100104D, 100103D, 100101D, 100102D (obręb Gaworzyce , obręb Koźlice).
  2. Etap drugi obejmuje prace w obrębie Dalków, dz. nr 298 (ścieżka rowerowa); dz. nr 260/1 (miejsce obsługi rowerzystów).

 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia etapu 1 obejmuje wykonanie remontu oraz przebudowy istniejącej nawierzchni gruntowej od miejscowości Gaworzyce poprzez miejscowość Koźlice do granicy gminy Gaworzyce gmina Gaworzyce powiat polkowicki, poprzez dostosowanie jej do ruchu rowerowego. Przy tym powstaną też miejsca obsługi rowerzystów składające się z ławek, stołów, stojaków na rowery, zadaszonej wiaty oraz miejsca wyznaczonego na odpady.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia etapu 2 obejmuje wykonanie remontu oraz przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gruntowej na działce nr 298 obręb Dalków, utwardzenie nawierzchni na działce nr 260/1 obręb Dalków oraz budowa miejsca obsługi rowerzystów (MOR). Warto dodać, że w tym etapie powstanie nowa atrakcyjna ścieżka w kierunku miejscowości Szczepów, a dalej w kierunku Góry Świętej Anny, co stworzy naszym rowerzystom możliwość korzystania z uroków tej pięknej trasy, dotychczas nieprzejezdnej.

Trasa rowerowa z miału granitowego będzie miała szerokość 3,5m.

Wykonawcą zadania jest firma MARCO Marek Bereś ,Miłaków 3,  67-124 Nowe Miasteczko, który na realizację inwestycji ma 13 miesięcy.

 

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy nr 01/2021/3736/PolskiLad.