Społeczność

pole w gostyni

Warsztaty dla lokalnych liderów oraz przedstawicieli NGO

03 kwi 2024 10:04
wydrukuj
Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie zaprasza na bezpłatny cykl szkoleń

Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie zaprasza lokalnych liderów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru objętego LSR na bezpłatny cykl szkoleń.

Projekt zostanie podzielony na 2 etapy:

I etap - będą to szkolenia, w ramach których społecznicy, lokalni liderzy zostaną wyposażeni w pakiet wiedzy, umożliwiający podjęcie przez nich działalności społecznej i włączenia do niej kolejnych uczestników,

II etap - będą to działania terenowe oraz wyjazd studyjny, w których uczestnicy będą mogli bezpośrednio obserwować przyrodę i zrozumieć jej znaczenie.

To doskonała okazja do nauki o różnorodności biologicznej, ekosystemach i zagrożeniach środowiska naturalnego, szczególnie na Wzgórzach Dalkowskich.

W ramach szkoleń liderzy nabędą kwalifikacje m.in. z zakresu aplikowania, pisania i rozliczania wniosków. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Karta zgłoszenia (PDF)
2. Karta zgłoszenia (DOCX)