Społeczność

pole w gostyni

Nowe władze gminne Związku OSP RP

12 paź 2021 15:10
wydrukuj
W dniu 9 października 2021 r. w Domu Strażaka w Gaworzycach odbył się XII Walny Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gaworzycach. Celem Zjazdu było podsumowanie pięcioletniej kadencji, wybranie nowych władz gminnych Związku OSP na kolejną kadencję oraz wybór delegatów i przedstawicieli na zjazd powiatowy Związku.
XII Zjazd Gminny Związku OSP Gaworzyce 2021

W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w macierzystych jednostkach, członkowie ustępującego Zarządu oraz inni druhowie – przedstawiciele  poszczególnych jednostek OSP a także goście zaproszeni:

Pan Kamil Ciupak – Starosta Polkowicki, Pan Edward Białek – Przewodniczący Rady Gminy w Gaworzycach, Pan Jacek Szwagrzyk – Wójt Gminy Gaworzyce, Pani Anita Stangret – Sekretarz Gminy Gaworzyce, Pani Grażyna Chuda – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gaworzycach, Pani Ala Cieślak – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Gaworzycach, Pani Anna Socha – Kierownik GOPS w Gaworzycach, mł. bryg. mgr inż. Mariusz Sałata – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach.

XII Walny Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gaworzycach przyjął sprawozdanie z działalności zarządu i komisji rewizyjnej oddziału oraz jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi a także:

 • zatwierdził skład zarządu oddziału gminnego na nową kadencję,
 • wybrał nową gminną komisję rewizyjną,
 • dokonał wyboru delegatów na zjazd oddziału powiatowego,
 • uchwalił program działania na kolejną kadencję.

 

Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:

 • Prezes – Patrycjusz Witkowski
 • Wiceprezes – Jan Michalski
 • Wiceprezes – Krystian Włoskowicz
 • Komendant Gminny – Tadeusz Kocik
 • Sekretarz – Roman Krzyżak
 • Skarbnik – Elżbieta Litwin
 • Członkowie:  Chudy Ryszard, Ochej Józef,  Witkowski Bartosz, Makowiecki Grzegorz

 

Gminna Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca – Gabriela Kalińska
 • Sekretarz – Edward Białek
 • Członek – Jerzy Kwaśnik

 

Poniżej galeria zdjęć z tego wydarzenia, dzięki uprzejmości OSP Gaworzyce.