Społeczność

pole w gostyni

Dobre praktyki współpracy Sołectwa z Samorządem

25 lip 2022 08:07
wydrukuj
O takich praktykach chcemy pisać jak najczęściej. Tym razem chodzi o miejscowość Dzików. Sołectwo z własnej inicjatywy przeznaczyło całą kwotę z bonu inwestycyjnego (20 tys. zł) oraz większą kwotę tegorocznego funduszu sołeckiego - tj. 12.559,43 zł , którą chce przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej, na której budowę gmina Gaworzyce otrzymała niedawno dotację z Programu Inwestycji Strategicznych.

Bardzo cenimy takie wsparcie Sołectwa, stąd zamieniliśmy kilka słów z Sołtysem Wsi - Panem Dawidem Paluchem.

Skąd decyzja o przeznaczeniu środków na dokumentację projektową?

 

- Chcemy mieć swoją cegiełkę, swój wkład w to dzieło jakim jest nowa świetlica. Chcemy też żeby inwestycja przebiegła sprawnie, możliwie szybko. Jest to działanie, na którym wszystkim nam zależy.

Jak zareagowali Mieszkańcy na wiadomość o pozyskaniu przez gminę funduszy na rzecz budowy świetlicy w Dzikowie?

 

- Szczerze? Na początku to były mieszane uczucia. Nazwałbym je chyba ... niedowierzaniem? Zastanawiali się czy to prawda. Ale później przyszła też radość i zadowolenie. Przede wszystkim będzie to odrębne miejsce, nie jak dotąd - zlokalizowane przy budynku mieszkalnym. Nowa świetlica to też nowe możliwości dla nas, Mieszkańców. Możliwość organizacji warsztatów, spotkań, ale i małych rodzinnych uroczystości - dotąd w Dzikowie tego nie było.

Jakie inne obszary ku rozwijaniu dobrej współpracy z samorządem chcielibyście rozwijać?

 

-W ogóle zależy nam na dobrej współpracy z gminą i jej jednostkami. Jak powstanie nowa świetlica częściej będą mogły być tu organizowane warsztaty dla wszystkich mieszkańców. To będzie świetne miejsce na taką działalność i dobry obszar do rozwijania współpracy.
Myślimy też, że dobrze byłoby zbliżyć do siebie Dzików i Koźlice, może jakąś ścieżką rowerową, i innymi wspólnymi działaniami. Kilka razy pojawiła się myśl o założeniu Koła Gospodyń Wiejskich, a Panie w Dzikowie naprawdę świetnie gotują. Może nowa świetlica będzie tym bodźcem, aby wreszcie sformalizować takie działania.

Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom Dzikowa za współpracę i ważną dla całej inwestycji "cegiełkę".  Teraz przed nami wszystkimi ważny etap przygotowania projektu, który uwzględniałby zarówno potrzeby mieszkańców, spełniając przy tym standardy świetlicy wiejskiej, pracowni i miejsca wszelkiej aktywności. Do (wspólnego) dzieła!