Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Polkowickiego

03 cze 2024 10:06
wydrukuj
Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego zaprasza na II sesję
zdjęcie budynku starostwa powiatowego w polkowicach

Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego Roman Rutkowski informuje, że zwołał II sesję Rady Powiatu Polkowickiego na dzień 5 czerwca 2024 roku na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Sekretarza II Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu Nr I/2024.
 4. Sprawozdanie Starosty Polkowickiego z prac Zarządu powiatu polkowickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radwanice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Gminy Gaworzyce.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu polkowickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu polkowickiego na 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie określenia zadań Powiatu Polkowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu polkowickiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych Powiatu Polkowickiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Polkowickiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego/cej Komisji Samorządu, Bezpieczeństwa i Ekologii Rady Powiatu Polkowickiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Samorządu, Bezpieczeństwa i Ekologii Rady Powiatu Polkowickiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach za 2023 r.
 18. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy powiatu polkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023.
 19. Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej Powiatu Polkowickiego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu polkowickiego za 2023 rok.
 20. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Polkowicach za rok 2023.
 21. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu polkowickiego za rok 2023.
 22. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Polkowicach o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu polkowickiego za 2023 r.
 23. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach o stanie bezpieczeństwa powiatu polkowickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2023.
 24. Wnioski oraz oświadczenia radnych.
 25. Zakończenie obrad.

 

Transmisja online z obrad udostępniona będzie na stronie BIP Powiatu Polkowickiego.