Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Polkowickiego

25 mar 2024 07:03
wydrukuj
Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego zaprasza na LVI sesję Rady Powiatu Polkowickiego
zdjęcie budynku starostwa powiatowego w polkowicach

Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego Henryk Czekajło informuje, że zwołał LVI sesję Rady Powiatu Polkowickiego na 28 marca 2024 roku na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Sekretarza LVI Sesji.

 3. Przyjęcie protokołu Nr LV/2023.

 4. Sprawozdanie Starosty Polkowickiego z prac Zarządu Powiatu Polkowickiego w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym pomocy finansowej z budżetu Powiatu Polkowickiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację inwestycji pn. „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie, balustrady i ław kolatorskich w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Kwielicach” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu polkowickiego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu polkowickiego na 2024 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023” za rok 2023.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2023 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2029”.

 12. Wnioski oraz oświadczenia radnych.

 13. Zakończenie obrad.