Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Polkowickiego

12 lut 2024 12:02
wydrukuj
Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego zaprasza na LIV sesję Rady Powiatu Polkowickiego
zdjęcie budynku Starostwa w Polkowicach

Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego Henryk Czekajło informuje, że zwołał LIV sesję Rady Powiatu Polkowickiego na 15 lutego 2024 roku na godzinę 14:30. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach.


Tematyka obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie nagród XXIV edycji Konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego”.
 3. Wybór Sekretarza LIV Sesji.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LIII/2023.
 5. Sprawozdanie Starosty Polkowickiego z prac Zarządu Powiatu Polkowickiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w związku z rozstrzygnięciem XXIV edycji Konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Gminy Gaworzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Gminy Grębocice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Gminy Przemków.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu polkowickiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu polkowickiego na 2024 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Powiatu Polkowickiego Rady Rynku Pracy w Polkowicach na kadencję w latach 2021-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego/cej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Polkowickiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu polkowickiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu parkingu zlokalizowanego przy budynku Starostwa Powiatowego w Polkowicach.
 17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023 w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat polkowicki.
 18. Sprawozdanie Starosty Polkowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polkowickiego za 2023 r.
 19. Wnioski oraz oświadczenia radnych.
 20. Zakończenie obrad.