Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Zapraszamy na PSZOK w Koźlicach!

13 maj 2024 08:05
wydrukuj
Mieszkańcy gminy Gaworzyce chętnie korzystają z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Koźlicach. Dzięki temu mogą odpowiednio utylizować swoje odpady i dbać o środowisko. W marcu PSZOK odwiedziło 217 mieszkańców, a w kwietniu - 208.

Mieszkańcy gminy Gaworzyce coraz częściej zwracają uwagę na segregację odpadów i starają się dbać o czystość swojego otoczenia. PSZOK w Koźlicach to doskonałe miejsce, gdzie można pozbyć się różnego rodzaju odpadów, takich jak opony, stare meble, zużyty sprzęt elektroniczny czy zużyte baterie, które nie powinny trafić do zwykłego kosza na śmieci.

Niestety jednak nie wszyscy mają świadomość i chęci, aby korzystać z takich miejsc utylizacji odpadów. W efekcie niektórzy decydują się na zaśmiecanie osiedlowych PSZOKów na wsiach, co wpływa niekorzystnie na estetykę otoczenia i stan środowiska. Problem jest szeroki i dotyczy nie tylko naszej gminy, ale właściwie całego Zagłębia Miedziowego - każde uprzątnięcie terenu to dodatkowe koszty, które ponosimy wszyscy, bo te koszty w końcu znajdą swoje odzwierciedlenie w podwyższonych stawkach za śmieci. Nie zgadzajmy się na to - to nasza wspólna przestrzeń. Nie bądźmy obojętni.

Jeśli jesteś świadkiem takiego zdarzenia nie miej oporów i zadzwoń na Policję. Za zaśmiecanie osiedlowych PSZOK-ów grozi mandat w wysokości do 500 zł.

PSZOK w Koźlicach to doskonałe miejsce, gdzie można pozbyć się różnego rodzaju odpadów, takich jak opony, stare meble, zużyty sprzęt elektroniczny czy zużyte baterie, które nie powinny trafić do zwykłego kosza na śmieci. PSZOK w Koźlicach (Koźlice 65A) czynny jest w środy i piątki w godzinach 12:00 – 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 18:00.

Jak korzystać z PSZOKu?

W PSZOKu mieszkańcy mogą oddać niemal wszystkie odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym, poza odpadami zmieszanymi. Przekazywanie odpadów jest nieodpłatne, w ramach comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Odpady przywiezione do punktu należy samodzielnie rozładować do odpowiednich kontenerów.

Oddając odpady należy okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie ZGZM.

Wiata na przedmioty do ponownego użycia

Na PSZOKu znajduje się wiata, w której można pozostawić w dobrym stanie, które nadają się do dalszego użytku, ale już z nich nie korzystamy. Jednocześnie można zabrać te przedmioty, z których ktoś już zrezygnował i dać im drugie życie.
 

Co można oddać w PSZOKu?

 1. Odpady budowlane – gruz, płytki, panele, styropian, armaturę, szkło okienne itp.
 2. Odpady wielkogabarytowe – meble, rowery, krzesełka do karmienia, zabawki, obrazy, walizki itp.
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wiertarka, telewizor, słuchawki, przedłużacze, lodówki itp.
 4. Opony – opony samochodowe, rowerowe, motocyklowe, opony z wózków (obowiązuje limit 8 szt. na gospodarstwo domowe rocznie)
 5. Popiół z palenisk domowych
 6. Tekstylia i odzież – zużyta odzież, pościel, firany, zasłony itp.
 7. Baterie i akumulatory – baterie paluszki, baterie z laptopów itp.
 8. Przeterminowane leki – przeterminowane syropy, tabletki, skrzykawki po domowych iniekcjach itp.
 9. Odpady niebezpieczne – farby, lakiery, oleje silnikowe, środki ochrony roślin, chemikalia i opakowania po nich itp.
 10. Bioodpady – skoszona trawa, gałęzie, liście, choinki, itp. (nie oddajemy odpadów kuchennych)
 11. Metale – gwoździe, patelnie, siatkę ogrodzeniową, puszki aluminiowe, złom itp.
 12. Tworzywa sztuczne – miski, pojemniki plastikowe, folia, opakowania wielomateriałowe itp.
 13. Papier – kartony, gazety, katalogi, ulotki, tektura itp.
 14. Szkło – butelki i słoiki po produktach spożywczych, słoiki po kosmetykach itp.

Dzięki świadomemu korzystaniu z PSZOK-u, mieszkańcy gminy Gaworzyce pokazują, że zależy im na ochronie środowiska i odpowiedzialnym postępowaniu z odpadami. Miejmy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i coraz więcej osób skorzysta z możliwości, jakie daje PSZOK w Koźlicach. Dzięki temu nasza gmina stanie się czysta i przyjazna dla mieszkańców.