Komunikaty

kwitnąca czeremcha

W tym tygodniu ruszają zebrania wiejskie, zwoływane w celu wyboru sołtysów oraz rad sołeckich

13 maj 2024 13:05
wydrukuj

Zgodnie z zarządzeniem nr ORG.0050.40.2024 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 12 kwietnia 2024 r. z późniejszymi zmianami zapraszamy mieszkańców gminy na zebrania wiejskie zwołane w celu wyboru sołtysów oraz rad sołeckich.

Zebrania będą odbywać się w poszczególnych sołectwach według poniższego harmonogramu. Uwaga! Zmieniły się godziny dwóch zebrań - w Gaworzycach oraz w Witanowicach.