Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę dotyczącą aktualizacji programu ochrony powietrza

19 mar 2024 10:03
wydrukuj
Aktualizacja dotyczy programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu