Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Przyjmujemy zgłoszenia Seniorów

11 cze 2021 08:06
wydrukuj
Wójt Gminy Gaworzyce informuje, iż termin składania deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior przez chętne osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące obszar Gminy Gaworzyce, zostaje wydłużony do 30 czerwca 2021 r.