Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Obwieszczenie Wójta Gminy - ocena oddziaływania na środowisko

06 kwi 2021 12:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Gaworzyce - zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 339, 340/1, 356/3, 357/5, 359, 360 w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce".