Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Obwieszczenie Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 9 lutego 2024 roku

12 lut 2024 14:02
wydrukuj
Wójt Gminy Gaworzyce podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
przykładowe zdjęcie - megafon

Obwieszczenie
Wójta Gminy Gaworzyce
z dnia 9 lutego 2024 roku


Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Gaworzyce podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Numer okręgu
wyborczego
 Granice okręgu wyborczego Liczba radnych
wybieranych
w okręgu
1 Gaworzyce: ul. Dworcowa nr 184 - 185D, 201A - 203C, Kolejowa, Mechaniczna, Parkowa, Szprotawska 1
2 Gaworzyce: ul. Azaliowa, Bankowa nr 79 - 307, Chabrowa, Cicha,
Dworcowa nr 95A - 97, nr 191 - 200A, nr 205 – 221, Kasztanowa, Krótka nr 186 - 187, nr 188 - 189, Kwiatowa, Pogodna, Szkolna nr 186A - 186B, nr 242 - 256, nr 261 - 275, nr 212, nr 292, nr 294
1
3 Gaworzyce: ul. Główna nr 10 - 12A, nr 116 - 117, nr 370, Kresowa nr 29 - 30, nr 104 - 141, Łąkowa, Polna, Sąsiedzka, Słoneczna, Spokojna, Stawna 1
4 Gaworzyce: ul. Główna nr 1 - 9, Kresowa nr 98 - 102, nr 141A - 152A, Okrężna nr 80 - 94, Pocztowa, Poprzeczna 1
5 Gaworzyce: ul. Akacjowa, Głogowska, Klonowa, Lipowa, Szkolna nr 38 - 52A, nr 280 - 282, nr 290 1
6 Gaworzyce: ul. Bankowa nr 76 - 78, Główna nr 13B - 65, nr 77D, Krótka nr 187A, Okrężna nr 66 - 74, Sportowa, Szkolna 58A, nr 258 - 260 1
7 Koźlice: Nr wszystkie : nr 2 - 27, nr 62 - 66A, nr 76 - 79, nr 80 - 81, nr 71 - 75 (nieparzyste) 1
8 Dzików, Koźlice : nr wszystkie nr : nr 28 - 60, nr 67 - 70, nr pojedyncze : nr 72, nr 74 1
9 Kłobuczyn: nr 18 - 24 (parzyste), nr 28 - 42 (parzyste), nr 50 - 50A (parzyste), nr 60 - 72 (parzyste), nr 78 - 82 (parzyste), nr 108 - 118 (parzyste), nr wszystkie: nr 102 - 105, nr 119 - 149, nr 151 - 158, nr pojedyncze: nr 23, nr 46, nr 54, nr 84, nr 88, nr 88A 1
10 Kłobuczyn: nr wszystkie nr: nr 1 - 17A, nr pojedyncze: nr 21, nr 48, nr 52, nr 56, nr 58, nr 82A, nr 86, nr 106 - 107, nr 109, nr 174, nr 25 - 27A (nieparzyste), nr 33 - 101 (nieparzyste), nr 74 - 76 (parzyste), nr 90 - 100 (parzyste) 1
11 Gostyń, Mieszków 1
12 Dalków 1
13 Grabik, Korytów, Śrem, Witanowice, Kurów Wielki 1
14 Wierzchowice: nr 1 - 22, nr 24 - 32, nr 40 - 45 1
15 Wierzchowice: nr 23, nr 34A - 38C 1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach mieści się: ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce (I piętro, pokój nr 9).


Wójt Gminy Gaworzyce
Jacek SZWAGRZYK