Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

29 kwi 2021 10:04
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem światłowodowym metodą przewiertu sterowanego pod dnem cieku Kłobka.