Komunikaty

kwitnąca czeremcha

LXXIII Sesja Rady Gminy Gaworzyce

20 mar 2024 14:03
wydrukuj
26 marca o godzinie 14:00 odbędzie się LXXIII Sesja Rady Gminy Gaworzyce. Poniżej przedstawiamy porządek obrad.
sala rajców w gaworzyckim pałacu

Zawiadamiam, że LXXIII Sesja Rady Gminy Gaworzyce odbędzie się 26 marca 2024 r. o godz. 14.00 w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXII Sesji Rady Gminy Gaworzyce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w części obrębu Wierzchowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Gaworzyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaworzyce w 2024 roku”.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych form, warunków i zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Gaworzyce dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
 12. Wolne wnioski i informacje: Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy Rady Gminy Gaworzyce w kadencji 2018-2024.
 13. Zakończenie obrad.


                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                             Edward Białek
  Przebieg sesji będzie można śledzić za pośrednictwem transmisji on-line na stronie: https://gaworzyce.sesja.pl/