Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Konsultacje w Koźlicach

01 mar 2021 07:03
Już w środę - dnia 3 marca br. na świetlicy wiejskiej w Koźlicach odbędą się konsultacje dotyczące trwających prac przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej nr 1150D.
przykładowe zdjęcie mężczyzny projektującego na dużej kartce papieru
Informacja Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych

W związku z trwającymi pracami przy opracowaniu dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1150D w miejscowości Koźlice, Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych infrmuje, że w dniu 3.03.2021 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Koźlicach odbędą się konsultacje społeczne w powyższym zakresie.

Równocześnie Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych przypomina o wprowadzonym w kraju stanie epidemii i związanych z nim zasadach bezpieczeństwa, dotyczących zgromadzeń publicznych. W spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie pięć osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5m odległości od innych osób.

Tomasz Pieniacki
Dyrektor
Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych