Komunikaty

kwitnąca czeremcha

I Narada Sołtysów

01 lip 2024 07:07
wydrukuj

Za nami I Narada Sołtysów, która odbyła się pod koniec czerwca na Sali Rajców w Urzędzie Gminy w Gaworzycach. W naradzie uczestniczyli sołtysi z 13 miejscowości, Jacek Szwagrzyk – Wójt Gminy, Beata Taczyńska – Pietruś – Zastępca Wójta, Anna Barylik – Skarbnik, Bożena Wojtczak – kierownik biblioteki oraz Karolina Cieślak – pracownik Urzędu Gminy w Gaworzycach.

Na spotkaniu Wójt Gminy Gaworzyce przywitał wszystkich obecnych gości i serdecznie pogratulował nowo wybranym sołtysom. Życzył też wszystkim powodzenia w pełnieniu swoich obowiązków na rzecz mieszkańców gminy. Podczas narady zostały poruszone ważne kwestie dotyczące funkcjonowania funduszu sołeckiego. Sołtysi mieli okazję omówić swoje propozycje oraz plany na wykorzystanie środków na rozwój swoich miejscowości.

Spotkanie było świetną okazją do integracji i nawiązania nowych kontaktów między przedstawicielami miejscowości - w końcu mamy pięciu nowych sołtysów, a także do wspólnej dyskusji nad bieżącymi sprawami.

zdjęcia: Karolina Cieślak