Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Harmonogram wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

26 cze 2024 13:06
wydrukuj
Do 14 lipca trwa nabór kandydatów

Województwo Dolnośląskie przygotowuje się do kolejnych wyborów do Rady Seniorów na kadencję 2024 – 2029. Aktualnie trwa nabór kandydatów, którzy chcą zaangażować się w pracę na rzecz seniorów i reprezentować ich interesy. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich kandydatur.

HARMONOGRAM WYBORÓW DO RADY SENIORÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO KADENCJA 2024 – 2029

 1. 24.06.2024 – 14.07.2024 – nabór kandydatów na członków Rady
 2. 15.07.2024 – 26.07.2024 – ocena formalna zgłoszonych kandydatur
 3. 29.07.2024 – 06.08.2024 – uzupełnienie braków formalnych w zgłoszeniach kandydatów
 4. 02.09.2024 – 22.09.2024 – głosowania na kandydatów
 5. 23.09.2024 – 04.10.2024 – weryfikacja formalna i przeliczenie głosów
   

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na Członka w jeden z trzech sposobów:

 • osobiście pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Sejmiku, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego”;
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Sejmiku, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego”;
 • w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na platformie ePUAP. Karta zgłoszenia kandydata powinna zostać podpisana podpisem elektronicznym przez osobę składającą, a w przypadku Podmiotu osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danego podmiotu.
   

Oświadczenie kandydata powinno zostać podpisane podpisem elektronicznym przez kandydata. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów w wersji papierowej (w sposób określony w ust. 5 pkt 1 i 2) decyduje data wpływu do Kancelarii Sejmiku, a w wersji elektronicznej (w sposób określony w ust. 5 pkt 3) decyduje data wpływu przez e-PUAP na elektroniczną skrzynkę Urzędu.

W sprawach dotyczących wyborów proszę kontaktować się z Kancelarią Sejmiku.
1. Agnieszka Pasternak – Trzeciak, tel. 71 340 62 24, e mail: agnieszka.pasternak-trzeciak@dolnyslask.pl
2. Aleksandra Misztak, tel. 71 340 64 28 e mail; aleksandra.misztak@dolnyslask.pl  

 

 


PLIKI DO POBRANIA

 1. Uchwała nr LVIII/1228/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie nadania Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego
 2. Uchwała nr III/35/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/1228/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie nadania Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego
 3. Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów
 4. Karta oceny formalnej zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego
 5. Formularz głosowania na kandydata na członka Rady Seniorów