Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Gminna Komisja Wyborcza w Gaworzycach informuje o składzie, siedzibie i dyżurach

29 lut 2024 09:02
wydrukuj
przykładowe zdjęcie - megafon

    

INFORMACJA

 Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

o składzie, siedzibie i dyżurach


1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Halina Bronisława Rąbalska

Przewodniczący Komisji

2.

Danuta Krystyna Pawliszyn

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Karolina Cieślak

Członek Komisji

4.

Lucyna Gabrysz

Członek Komisji

5.

Ewa Kuczak

Członek Komisji

6.

Alina Kuntschke-Gabrysz

Członek Komisji

7.

Jolanta Rafałowicz

Członek Komisji

8.

Elżbieta Samul

Członek Komisji

9.

Bogumiła Dominika Tomczyk

Członek Komisji

2. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach mieści się:

w budynku przy ul. Okrężnej 85, 59-180 Gaworzyce (I piętro, pokój nr 9), tel. 517-968-797.

 

3. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

         29.02.2024 r. (czwartek) godz. 12:00 - 17:00
         01.03.2024 r. (piątek) godz. 13:00 – 18:00
         02.03.2024 r. (sobota) godz. 10:00 – 14:00
         04.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 10:00 - 16:00

Przewodniczący                      
Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach

/-/ Halina Bronisława Rąbalska