Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Gminna Komisja Wyborcza w Gaworzycach informuje o dyżurach

04 mar 2024 14:03
wydrukuj

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach


1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Halina Bronisława Rąbalska

Przewodniczący Komisji

2.

Danuta Krystyna Pawliszyn

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Karolina Cieślak

Członek Komisji

4.

Lucyna Gabrysz

Członek Komisji

5.

Ewa Kuczak

Członek Komisji

6.

Alina Kuntschke-Gabrysz

Członek Komisji

7.

Jolanta Rafałowicz

Członek Komisji

8.

Elżbieta Samul

Członek Komisji

9.

Bogumiła Dominika Tomczyk

Członek Komisji

2. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach mieści się: w budynku przy ul. Okrężnej 85, 59-180 Gaworzyce (I piętro, pokój nr 9), tel. 517-968-797.

3. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego oraz wójta Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

  • 05.03.2024 r. (wtorek) godz. 15:00 - 17:00,
  • 07.03.2024 r. (czwartek) godz. 10:00 – 12:00,
  • 08.03.2024 r. (piątek) godz. 14:00 – 16:00,
  • 09.03.2024 r. (sobota) godz. 10:00 – 12:00,
  • 11.03.2024 r. (poniedziałek) godz. 16:00 – 18:00,
  • 14.03.2024 r. (czwartek) godz. 14:00 – 16:00.

                                                                                          Przewodniczący
                                                                     Gminnej Komisji Wyborczej w Gaworzycach

                                                                                   Halina Bronisława Rąbalska