Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gaworzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko psychologa

01 lip 2024 08:07
wydrukuj

Opis oferty pracy:

Zatrudnienie na umowę o pracę na stanowisku psychologa w przedszkolu.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia, z przygotowaniem pedagogicznym.

Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci wymagających wsparcia psychologicznego i pedagogicznego;
 2. Udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom w rozwoju emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
 3. Przeprowadzanie zajęć indywidualnych lub grupowych z dziećmi, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami rozwojowymi;
 4. Współpraca z rodzicami w zakresie diagnozy, terapii i wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci;
 5. Współpraca z nauczycielami i innymi specjalistami w celu zapewnienia kompleksowej opieki i wsparcia dla dzieci;
 6. Realizacja działań profilaktycznych i interwencyjnych w przypadku trudności rozwojowych lub zachowań problematycznych u dzieci;
 7. Prowadzenie dokumentacji oraz raportowanie postępów i trudności w rozwoju dzieci.

 

Przedszkole oferuje:

 • przyjazną i wspierającą atmosferę w pracy;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • udział w szkoleniach i warsztatach.
   

Aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • Podanie o pracę;
 • CV;
 • dyplom ukończenie studiów kierunkowych- psycholog;
 • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne;
 • oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Termin składania dokumentów: 15.08.2024 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres:
Publiczne Przedszkole w Gaworzycach, ul. Szkolna 211 A, 59-180 Gaworzyce lub za pośrednictwem poczty: a.cieslak@przedszkolegaworzyce.pl