Inwestycje

pole w gostyni

Zaglądamy na budowę - młyn w Gaworzycach

23 kwi 2024 09:04
wydrukuj
Zobaczcie, jak postępują prace przy przebudowie budynku po dawnym browarze

Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku młyna w miejscowości Gaworzyce”. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2025 roku. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm z liderem Kinga Serwis.

Zakres prac obejmuje:

·        przebudowę z rozbudową istniejącego budynku, zagospodarowanie terenu, miejsca postojowe, zieleń i małą architekturę,

·        przebudowę zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej,

·        wewnętrzne instalacje, w tym: wodociągową, wentylacyjną, kanalizacyjną, grzewczą, elektryczną, alarmową oraz monitoring,

·        wyposażenie, meble i urządzenia w strefie rozrywkowej oraz sportowej.

Koszt inwestycji to ok. 12 100 000 zł przy czym zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 800 000 zł.