Inwestycje

pole w gostyni

Wyposażenie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

12 paź 2021 15:10
wydrukuj
Od stycznia br. w naszej gminie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach. DK "Jowisz" połączył się z Biblioteką tworząc jeden silny zespół ds. kultury. W tym roku też gruntowny remont zakończył się w sali wiejskiej w Kłobuczynie, natomiast dzięki środkom pozyskanym z państwowego funduszu celowego udało się go znacznie wyposażyć w sprzęt, dzięki któremu obiekt można śmiało wykorzystywać do organizowania życia kulturalnego na terenie gminy.

Gmina Gaworzyce, chcąc wykorzystać potencjał wyremontowanego obiektu, złożyła do konkursu "Infrastruktura domów kultury" projekt pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Kłobuczynie", na który zdobyła dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 33.000,00 złotych. Ze swoich środków gmina dołożyła natomiast kwotę 12.250,00 złotych.

W ramach realizowanego zadania budynek udało się wyposażyć w stoły i krzesła, a także w sprzęt nagłośnieniowy oraz podesty sceniczne, które mieliśmy okazję już kilka razy przetestować.

Sala tętni życiem

Dodajmy, iż w obiekcie zatrudniony został animator, który opiekuje się salą i organizuje czas mieszkańcom naszej gminy - ruszyły tu m.in. świetne warsztaty z tworzenia makram (jeszcze możecie dołączyć!), odbywają się koncerty i podejmowane są inicjatywy organizacji społecznych - choćby relaksacyjne popołudnie przy dźwiękach tybetańskich mis.

Zadanie pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Kłobuczynie" dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu