Inwestycje

pole w gostyni

W Kłobuczynie zostaną wyremontowane dwie drogi gminne

12 kwi 2024 12:04
wydrukuj

  

Wójt Gminy Gaworzyce Jacek Szwagrzyk podpisał dziś umowę na wykonanie zadania „Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kłobuczyn”. Inwestycja polega na remoncie i przebudowie dwóch dróg:

 

 

  1. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 229 - w ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni - częściowo z kostki betonowej przepuszczalnej typu ekokwadrat („farmerskiej”) oraz częściowo z kostki betonowej.
  2. Remont drogi gminnej nr 100097D dz. ew. nr 361- w ramach inwestycji zostanie wykonany remont polegający na wymianie istniejącej konstrukcji jezdni na nawierzchnię z kostki betonowej przepuszczalnej typu ekokwadrat („farmerskiej”) oraz remont poboczy gruntowych i zjazdów z kostki betonowej.

Wykonawcą robót jest firma TECHDROBUD. Zakończenie zadania planowane jest w październiku 2024 roku.

 

 

Wartość umowy - 797 088,39 zł

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.