Inwestycje

pole w gostyni

Przebudowa sali gimnastycznej w Dalkowie - 2 etap zadania

08 lut 2022 15:02
wydrukuj
Dzisiaj (8.02.2022 r.) Wójt Gminy Gaworzyce - Jacek Szwagrzyk oraz Z-ca Skarbnika Anna Barylik, podpisali umowę na wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa sali gimnastycznej w Dalkowie na centrum aktywności i integracji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi – etap II”.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sali gimnastycznej położonej w miejscowości Dalków  na centrum aktywności i integracji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi.

W zakres robót wchodzi remont sali spotkań w zakresie ocieplenia ścian, remontu istniejącej posadzki, malowania i wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa budynku zaplecza w zakresie malowania elewacji oraz robót remontowych parteru tj.: wykonania nowych okładzin posadzkowych, wydzielenia klatki schodowej drzwiami i ścianami ppoż., wykonania klapy dymowej, wymiany balustrad i pochwytów, wyrównania nierówności ścian, montażu okna w pomieszczeniu kotłowni a także wykonania nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni ze zmianą źródła ciepła na pompy ciepła.

W ramach zadania wykonana zostanie również przebudowa schodów zewnętrznych do pomieszczenia zaplecza oraz budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum: „NAGLAK-NAGLAK”  z siedzibą w Osieku. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br.

Wartość umowy wynosi 885.312,89 złotych.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych