Inwestycje

pole w gostyni

Ponad dwa miliony na kolejną inwestycję dróg!

13 wrz 2021 11:09
wydrukuj
13 września br. Wójt Gminy Gaworzyce - Jacek Szwagrzyk podpisał umowę na wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 100093D pomiędzy miejscowościami Gaworzyce i Kłobuczyn”

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości ok. 2962 m. Zadanie obejmuje między innymi:

  1.  Przebudowę drogi wraz z przebudową nawierzchni drogi z nawierzchni asfaltowej,
  2.  Obustronne utwardzenie poboczy,
  3.  Wykonanie zjazdów indywidualnych,
  4.  Wykonanie trzech mijanek,
  5.  Wykonanie chodnika z kostki betonowej,
  6.  Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej,
  7.  Wykonanie doświetlenia drogi przy pomocy lamp solarnych typu hybryda wyposażonych w moduł fotowoltaiczny oraz turbinę         wiatrową.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie. Prace będą realizowane w III etapach i potrwają do końca marca 2023. Pierwszy etap rozpocznie się już we wrześniu br.

Wartość umowy wynosi 2.485.063,89  złotych.

 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.