Inwestycje

pole w gostyni

Inwestycja na ponad 12 milionów!

13 maj 2022 14:05
wydrukuj
Potężna i ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Gaworzyce. Dziś Wójt Gminy Gaworzyce podpisał umowę na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grabik, Śrem, Korytów oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzchowicach”.

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu robót budowlanych w zakresie odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców m. Korytów, Grabik i Śrem poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wierzchowice.

Zakres robót obejmuje m.in:
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Korytów ,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Śrem,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Grabik,
  • budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korytów,
  • budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śrem,,
  • budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabik
  • rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzchowice wraz z placem manewrowym, oświetleniem, instalacją fotowoltaiczną i ogrodzeniem oraz przebudową drogi dojazdowej do oczyszczalni i rowu melioracyjnego.

 

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane "BODEX" J.K. Bordulak Sp. J., ul. Portowa 5, 67-200 Głogów
Wartość umowy - 12 685 288,00 zł

Termin na wykonanie zadania Wykonawca ma do końca sierpnia 2023 roku.

Zadanie dofinansowane będzie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy nr 01/2021/2512/PolskiLad.