Inwestycje

pole w gostyni

Droga między Gaworzycami a Dzikowem zostanie przebudowana

11 kwi 2024 11:04
wydrukuj
Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku

Gmina Gaworzyce podpisała dziś umowę na wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 100105D pomiędzy miejscowościami Gaworzyce – Dzików”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o.

Przebudowa drogi będzie polegała na budowie chodnika oraz remoncie jezdni pomiędzy miejscowościami. W ramach inwestycji zostaną również wykonane zjazdy, pobocza, reprofilacja skarp, przejścia dla pieszych, próg zwalniający, oznakowanie poziome oraz pionowe. Zamontowane zostaną również latarnie solarne. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec marca 2025 roku.

 

Wartość umowy -  3 742 752,02 zł

 

Zadanie dofinansowane będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.