Inwestycje

pole w gostyni

Dobre wieści na koniec roku dla Mieszkańców Dalkowa

27 gru 2022 17:12
wydrukuj
Miło nam poinformować, że dziś odebraliśmy II etap zadania pn. „Przebudowa sali gimnastycznej w Dalkowie na centrum aktywności i integracji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi" . Na to zadanie Gmina Gaworzyce pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie pół miliona złotych.

W ramach zadania zostały wykonane gruntowne prace remontowe m.in.: ocieplenie ścian, malowanie i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa budynku zaplecza w zakresie malowania elewacji oraz robót remontowych parteru. Ponadto wykonana została całkiem nowa instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania - z przebudową kotłowni ze zmianą dotychczasowego źródła ciepła na nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie w postaci pompy ciepła.

Mamy nadzieję, że będzie to idealne miejsce spotkań mieszkańców, którzy będą realizować tutaj wiele ciekawych inicjatyw. Przyznajcie, że mało która wioska ma w swoich zasobach salę gimnastyczną. Z pewnością sala po przebudowie stanie się na nowo centrum życia społecznego mieszkańców Dalkowa.

Wewnątrz budynku prócz sali gimnastycznej znajdować się będą również: Punkt Biblioteczny Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, pomieszczenia pod działalność Koła Gospodyń Wiejskich "Dalkowianki", a także siłownia, z której dotąd chętnie korzystali młodzi mieszkańcy wsi.

To jednak nie wszystko, w planach mamy już organizację pierwszej wspólnej uroczystości z okazji Święta Trzech Króli, która odbędzie się 6 stycznia 2023 r. o godz. 16:00.

Wójt Gminy Gaworzyce - Jacek Szwagrzyk już dziś zaprasza wszystkich Mieszkańców do wspólnego świętowania, które będzie połączone z oficjalnym otwarciem Sali.