Inwestycje

pole w gostyni

Blisko 4 mln na budowę świetlic wiejskich w gminie Gaworzyce

15 lip 2022 10:07
wydrukuj
Wczoraj opublikowano wyniki III edycji Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanemu inwestycjom w miejscowościach, w których dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Gmina Gaworzyce otrzymała 3.920.000,00 zł na budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Kurów Wielki i Dzików.

Symboliczny czek Wójt Gminy Gaworzyce otrzymał wczoraj w Starostwie Powiatowym z rąk Pana Krzysztofa Kubowa, Sekretarza Stanu w KPRM. "Ogromnie cieszę się, że udało się pozyskać środki na realizację tych dwóch zadań, w gminnym budżecie trudno byłoby znaleźć fundusze na ten cel. Jestem przekonany, że dzięki nowym obiektom na nowo rozkwitnie życie społeczno-kulturalne w tych miejscowościach. O tych inwestycjach rozmawialiśmy wielokrotnie, są potrzebne " - mówił Wójt.

Jesteśmy przekonani, że nowe przestrzenie spotkań umożliwią Mieszkańcom podejmowanie wielu nowych aktywności. Zarówno w Kurowie Wielkim, jak też w Dzikowie - jest do wykorzystania ogromny potencjał społeczny i kulturalny. Mieliśmy okazję niedawno go zbadać podczas działań dot. tworzenia "Diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Gaworzyce".

Kurów Wielki

O nową świetlicę od lat, skutecznie, zabiegała Pani Maria Pucyk - Sołtys Kurowa Wielkiego. W tej niewielkiej wsi Mieszkańcy potrafią zjednoczyć siły, czego efektem jest m.in. "Plac piknikowy" z wiatą, miejscem ogniskowym, siłownią i miejscem na ... świetlicę. Od lat była w planach, w końcu marzenie się spełni. Świetlica w tym miejscu będzie prawdziwym sercem wsi, już nie możemy się doczekać - mówiła wczoraj Pani Maria, którą odwiedziliśmy, by przekazać dobre wieści.

Dzików

W Dzikowie Sołtysem wsi jest Pan Dawid Paluch. Również jego marzeniem było - i jest nadal - nowe miejsce spotkań. Obecne miejsce sprawia wiele trudności.

Gmina jest właścicielem działki, na której stoi budynek bo dawnej kuźni. Marzeniem Sołtysa oraz Mieszkańców jest świetlica, w której nie tylko będzie można przeprowadzać różne warsztaty i aktywności. To ma być miejsce z klimatem dawnej kuźni, podkreślać związek wsi z naturą, bliskość lasu. Przy świetlicy marzy się tu drewniana wiata lub oranżeria, tak by móc tutaj zorganizować także nieduże, rodzinne wydarzenia - chrzciny, jubileusze czy inne uroczystości.

Prace Projektantów będą uwzględniać głos Mieszkańców, efekty pracy będą konsultowane podczas spotkań wiejskich.

Powiat Polkowicki również otrzymał środki na inwestycję, którą zrealizuje w gminie Gaworzyce!

Także Powiat Polkowicki otrzymał wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Powiatowa inwestycja obejmie modernizację drogi powiatowej nr 1018D pomiędzy miejscowościami Dalków – Kurów Wielki w gm. Gaworzyce wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1018D, 1151D i 1153D.

Remont drogi 1018D ma za zadanie poprawę parametrów technicznych, dostosowując ją do parametrów drogi zbiorczej. W ramach zadania wykonane zostanie poszerzenie jezdni do szerokości 6 m z równoczesnym wzmocnieniem jej konstrukcji i przebudową poboczy. Ponadto, planowana jest przebudowa skrzyżowania łączącego trzy drogi powiatowe 1018D, 1151D, 1153D i drogę gminną na typ rondo.

Planowany do przebudowy odcinek stanowi nie tylko połączenie dwóch miejscowości wiejskich, ale jest to również jedyna arteria komunikacyjna, umożliwiająca połączenie z resztą regionu. Obszar objęty wnioskiem jest użytkowany rolniczo, a od lat dziewięćdziesiątych funkcjonował w oparciu o państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, co umożliwiło zgłoszenie tej inwestycji właśnie do Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, Edycja III/PGR - wyjaśnia, Kamil Ciupak, starosta polkowicki. Wnioskowana kwota to  2.998.800,00 zł, a całość zamknąć by się miała w kwocie ponad  3 mln zł.

Przygotowany już projekt zakłada prace, które zakończyć mają się w grudniu 2023 roku.

Inwestycja ta poprawi infrastrukturę drogową w północnej części powiatu polkowickiego. Planowana przebudowa drogi powiatowej zwiększy dostępność i atrakcyjność inwestycyjną regionu. To ważny szlak komunikacyjny, a także część strategicznego traktu prowadzącego do największego zakładu produkcyjnego w regionie tzn. Huty Miedzi Głogów.