Inwestycje

pole w gostyni

150 tysięcy złotych na przebudowę świetlicy wiejskiej w Koźlicach

20 lut 2023 12:02
wydrukuj
To bardzo dobra informacja dla mieszkańców Koźlic! Dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 150 tys. zł gmina Gaworzyce będzie mogła zrealizować najważniejsze prace, które zredukują dotychczasowe wyzwania, które pojawiły się w budynku. Świetlica w Koźlicach to pierwsza z wybudowanych w ramach środków unijnych świetlic na terenie gminy Gaworzyce. Przyszedł zatem czas na poważne remonty i zastosowanie nowych technologii, które znacząco zmniejszą koszty utrzymania obiektu.
Gmina Gaworzyce zawnioskowała o środki w ramach konkursu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020".

Obecnie budynek nie jest wystarczająco dostosowany do prowadzenia zajęć w szerszym zakresie i generuje duże koszty utrzymania.

Planuje się w ramach inwestycji przebudowę instalacji CO, wymianę źródła ciepła wraz z demontażem kominka i jego obudową, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę części dachu, stolarki wewnętrznej, przebudowę instalacji elektrycznej wraz z montażem klimatyzacji, a także przebudowę wejścia dla osób niepełnosprawnych z montażem pochwytów i wydzieleniem miejsca lokalizacji pojemników na odpady.

W wyniku tej inwestycji mamy możliwość utworzyć miejsce obcowania z kulturą z prawdziwego zdarzenia. Ponadto będzie w nim funkcjonowała sala dydaktyczna, zaplecze kuchenne oraz biuro, w których możemy pomieścić znacznie większą liczbę osób oraz rozszerzyć dotychczasową działalność. Pragniemy przyłączyć do tego lokalną społeczność, gdyż jest wielu twórców z ciekawymi pomysłami.

Z końcem ubiegłego roku miejscowość Koźlice pracowała nad Sołecką Strategią Rozwoju, we wsi zawiązała się Grupa Odnowy Wsi, skupiająca przedstawicieli różnych organizacji i grup działających w miejscowości. Jesteśmy przekonani, że inwestycja pozwoli na jeszcze większe pobudzenie aktywności wśród mieszkańców wsi. Oby wszystkim służyła jak najlepiej!