Inicjatywy

kwiaty, pole i drzewo w drodze do Dalkowa

Szkoła organizuje konkurs dla mieszkańców gminy

22 lut 2023 07:02
wydrukuj
Uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach oraz dorosłych mieszkańców gminy zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim dot. twórczości polskiej noblistki, poetki - Wisławy Szymborskiej, która jest patronką 2023 roku.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu recytatorskiego „Niektórzy lubią Szymborską” jest Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach.
 2. Koordynatorem z ramienia szkoły jest Pani Magdalena Trzcińska, nauczycielka języka polskiego.
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III-VIII oraz wszystkich mieszkańców gminy Gaworzyce.
 4. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: uczniowie klas III-V, uczniowie klas VI-VII oraz kategoria dorośli (dla mieszkańców gminy Gaworzyce).
 5. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie recytacji jednego utworu noblistki i poetki - Wisławy Szymborskiej.
 6. Zgłoszenia: dla uczniów szkoły u pani Magdaleny Trzcińskiej, dla osób spoza szkoły zapisy przyjmowane są telefonicznie na szkolny numer 768316 207 lub osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 15 marca 2023 r.
 7. Do oceny prezentacji konkursowych Organizator powoła skład Komisji oceniającej.
 8. Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów: dobór repertuaru (wyłącznie teksty Wisławy Szymborskiej, ich dopasowanie do możliwości wykonawczych uczestnika), kultura żywego słowa, ogólny wyraz artystyczny.
 9. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Komisji wszystkich uczestników konkursu.
 10. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
 11. Na laureatów każdej kategorii czekają dyplomy i drobne  nagrody rzeczowe.
 12. Termin i miejsce konkursu: 21 marca 2023 r. godzina 8.00 - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Gaworzycach.