Edukacja

pole rzepaku

Trwa rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

12 lut 2024 10:02
wydrukuj
Wnioski można składać do 1 marca

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gaworzycach informuje, że rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w terminie od 12 lutego 2024 do 1 marca 2024 roku.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie wniosku.

8 marca 2024 roku o godzinie 9:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Gaworzycach (wejście główne do przedszkola).

Następnie w terminie od 11 marca 2024 do 15 marca 2024 roku rodzice/opiekunowie prawni składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

18 marca 2024 roku o godzinie 9:00 zostanie podana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 (wejście główne do przedszkola).

Papierowy wniosek można pobrać w przedszkolu.

 

Na każde pytanie związane z organizacją pracy przedszkola odpowie dyrektor:

Dyrektor  Publicznego  Przedszkola w Gaworzycach
Ala Cieślak
tel. 76 8316 206

www.przedszkolegaworzyce.szkolnastrona.pl

 


PLIKI DO POBRANIA:


1. Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Gaworzycach na rok szkolny 2024/2025

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Gaworzycach na rok szkolny 2024/2025

3. Upoważnienie do odbioru dziecka

4. Deklaracja na religię, zgoda na wykorzystywanie wizerunku

5. Załącznik nr 1

6. Załącznik nr 2

7. Załącznik nr 3

8. Załącznik nr 4

9. Załącznik nr 5

10. Załącznik nr 6

11. Załącznik nr 7

12. Załącznik nr 8