Edukacja

pole rzepaku

Można składać wnioski o Stypendium Wójta Gminy Gaworzyce

19 lip 2022 14:07
wydrukuj
Informujemy, że do 31 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gaworzyce za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Gaworzyce lub na stałe zamieszkałych na terenie gminy.

Zasady i kryteria przyznawania stypendium są określone w Uchwale zamieszczonej poniżej.

Wypełniony, podpisany wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Gaworzycach   pok. nr  200, lub wysłać  pocztą na adres: Urzędu Gminy   w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce.

Informacji szczegółowych udziela pani Agnieszka Wilusz - pok. 213, tel. 76 8316 285 w. 39