Edukacja

pole rzepaku

Kacper Kałużny laureatem konkursu "Związkowa Gmina o segregacji nie zapomina"

29 kwi 2024 08:04
wydrukuj
Konkurs organizowany był przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zorganizował konkurs plastyczny pn. Związkowa Gmina o segregacji nie zapomina dla dzieci w wieku 6-12 lat. Założeniem konkursu było wykonanie ilustracji przedstawiającej charakterystyczny budynek lub obiekt na terenie gminy zamieszkiwanej przez uczestnika konkursu, zawierający element związany z segregacją odpadów. Na konkurs wpłynęło łącznie 164 prac.

Komisja konkursowa oceniła otrzymane prace plastyczne, nadając punkty za zgodność pracy konkursowej z założeniami Regulaminu, walory ekologiczne, estetykę oraz pomysłowość wykonanych ilustracji. Na podstawie tych kryteriów w każdej gminie wyłoniono laureatów I miejsca oraz wyróżnienie. W gminie Gaworzyce nagrodzono pracę Kacpra Kałużnego z Kłobuczyna, który zajął I miejsce w konkursie.

Kacprowi składamy serdeczne gratulacje! Jesteśmy przekonani, że jego twórczość zainspiruje innych do dbania o naszą planetę i najbliższe otoczenie!