Dla rolników

pole w gostyni

Trwa nabór do Rady Kobiet w Rolnictwie

05 lip 2023 08:07
wydrukuj
W dniu 29 czerwca 2023 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił nabór do Rady Kobiet w rolnictwie. Zachęcamy więc wszystkie kobiety zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich do zgłaszania swoich kandytatur do dnia 12 lipca br.

Rada Kobiet w rolnictwie jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań Rady należy m.in.:

  • analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikacja problemów w tym zakresie;
  • rekomendowanie różnego rodzaju inicjatyw;
  • wspieranie akcji społecznych oraz innych działań związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet na terenach wiejskich.

 

W wyniku naboru zostaną wybrane do Rady Kobiet w rolnictwie:

  • przedstawicielki z ogólnopolskich, zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych oraz samorządu rolniczego;
  • przedstawicielki kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia kandydatek należy składać na dołączonym formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać – jednocześnie w formie elektronicznej i tradycyjnej:

  • skan własnoręcznie podpisanego formularza na adres mailowy: radakobiet@minrol.gov.pl;
  • oryginał osobiście w biurze podawczym lub drogą pocztową na adres Ministerstwa:

Departament Oświaty i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

z dopiskiem: Rada Kobiet w rolnictwie

O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.