Dla rolników

pole w gostyni

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych

17 maj 2024 10:05
wydrukuj
W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Gaworzyce niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach.

Z uwagi na określone terminy i konieczność dokonania oględzin upraw w terenie przed ich zbiorem, prosimy wszystkich producentów rolnych, u których wystąpiły straty w uprawach, o składanie wniosków o szacowanie szkód spowodowanych przymrozkami do 24 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Wzory wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Gaworzycach (ul. Dworcowa 95, piętro II pok. 209) w godzinach pracy urzędu.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha) - zarówno te, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat. Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności złożonym do biura powiatowego ARiMR. W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeżeli występuje).

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r. do ARIMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego. Jeżeli rolnik nie złożył wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024 r. musi zrobić to niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o szacowaniu szkód. W przypadku nie ubiegania się o płatności bezpośrednie prosimy o pisemną informację.


PLIKI DO POBRANIA:

1. Wniosek dotyczący szacowania szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wiosennych przymrozków w roku 2024

2. Oświadczenie producenta rolnego nieposiadającego własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej

3. Oświadczenie producenta rolnego posiadającego własną dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcji rolnej

4. Informacja do wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wiosennych przymrozków w roku 2024

5. Informacja dla producentów rolnych składających do Urzędu Miasta/miny wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych