Komunikaty

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Gaworzyce

22 lut 2021 13:02
Przed nami kolejna Sesja Rady Gminy Gaworzyce, która odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 25 lutego 2021 roku. Poniżej przedstawiamy porządek obrad. Mieszkańcom przypominamy o możliwości śledzenia transmisji online!

Zawiadamiam, że XXXII SESJA RADY GMINY GAWORZYCE

odbędzie się 25  lutego 2021 r. o godz. 13.00

w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach

Porządek obrad:

1.            Otwarcie sesji.

2.            Przedstawienie porządku obrad.

3.            Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.

4.            Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gaworzyce.

5.            Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.

6.            Informacja Wójta Gminy Gaworzyce na temat stanu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2021 oraz źródeł ich finansowania.

7.            Informacja Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach na temat działalności Zakładu w roku 2020.

8.            Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany składu Komisji Zadań Społecznych.

9.            Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.

10.          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2021 rok.

11.          Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej wchodzącej w skład zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

12.          Podjęcie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gaworzyce w 2021 roku".

13.          Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Gaworzyce na lata 2021 – 2030.

14.          Sprawy różne.

15.          Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Białek

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o Państwa dobro i zdrowie, apeluję do sołtysów i zainteresowanych osób o powstrzymanie się od osobistego uczestnictwa w XXXII Sesji Rady Gminy Gaworzyce zwołanej na dzień 25.02.2021 roku.

Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji on-line na stronie: https://gaworzyce.sesja.pl/