Komunikaty

kwitnąca czeremcha

Obwieszczenie Wójta Gminy

11 maj 2021 12:05
wydrukuj
Obwieszczenie Wójta Gminy Gaworzyce o wszczęciu postępowania oraz przekazania do organów uzgadniających/opiniujących dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 720 000 sztuk kur niosek (2 880 DJP) na terenie działki nr 27/8 w m. Dzików, obręb 0002 Gaworzyce, gmina Gaworzyce".