Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

Gmina Gaworzyce - Aktualności

Zawiadamiam, że XXVI SESJA RADY GMINY GAWORZYCE
odbędzie się 29 września 2020 r. o godz. 14.00
w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach

 

Porządek obrad:


  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy Gaworzyce o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
  5. Informacja finansowa Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach za I półrocze 2020 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2020 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz dotychczasowego najemcy.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Gaworzycach do prowadzenia postępowań i  wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej
      o charakterze socjalnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela
      Makuszyńskiego w Gaworzycach oraz Dyrektora Przedszkola Publicznego w Gaworzycach.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Białek

Od 1.10.2020 r. w rozkładzie jazdy wprowadzono następujące zmiany:

Mapka obrazuje zmiany, które są wymienione poniżej w tekście.

Mapka obrazuje zmiany, które są wymienione poniżej w tekście.

NOWE KURSY:

 

 • 12:00 - Głogów - Gaworzyce (przez Nielubię, Kłobuczyn - będzie kursował w dni nauki szkolnej)
 • 16.30 - Gaworzyce - Głogów (przez Kłobuczyn, Nielubię - będzie kursował w dni nauki szkolnej)

 

PRZYWRÓCONE KURSY:

 

 • 7.22 - Witanowice - Głogów (przez Grabik, Nielubię - będzie kursował w dni nauki szkolnej)

 

ZMIANA GODZIN ODJAZDÓW:

 

 • Głogów - Gaworzyce (przez Nielubię Kłobuczyn) z 12:30 na 13:00
 • Głogów - Gostyń (przez Nielubię, Kłobuczym, Gaworzyce) z 13.45 na 14:00
 • Gaworzyce- Głogów (przez Kłobuczyn, Nielubię) z 13:05 na 13:30
 • Gostyń - Głogów  (przez Gaworzyce, Kłobuczyn, Nielubię)  z 14:58 na 14:48

25 września nasza szkoła po raz kolejny obchodzić będzie Europejski Dzień Sportu Szkolnego (ESSD) w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu (21 – 25.09.2020r.) To wielkie święto sportu szkolnego, którego ideą jest celebracja i promocja aktywności wśród uczniów, a naszym marzeniem jest by ta aktywność towarzyszyła im przez całe życie.


Naszym zadaniem jest zorganizowanie 60 minut aktywności fizycznej, dlatego w planach na ESSD2020 mamy trening stacyjny na świeżym powietrzu dla całej szkoły, zabawę „Sportowy alfabet”, ćwiczenia śródlekcyjne oraz zawody sportowe na poziomie klasowym w ramach lekcji wychowania fizycznego - mówią nasi wuefiści.

Już niedługo relacja z wydarzenia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach!


Zdjęcie psa z napisem Bądźmy odpowiedzialni oraz logo Gminy Gaworzyce

 

Drodzy Mieszkańcy,

 

W ostatnim czasie powraca do nas temat porzuconych zwierząt. Czas wakacji, a później wczesna jesień to okres wzmożonych tego typu sytuacji, stąd wyszliśmy z inicjatywą by opowiedzieć Państwu jak przebiega ten proces z perspektywy administracyjnej. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na odpowiedzialność jaka leży na każdym z nas.

 

 

Jak wygląda procedura?

 

Najczęstsze przypadki to błąkające się psy, a w ostatnim czasie, niestety, również porzucone małe kotki. Jeśli widzimy, któryś z przypadków, powinniśmy sprawę zgłosić do Urzędu Gminy w Gaworzycach – najlepiej telefonicznie na nr 76 8316 285 (w. 38), ale można też wysłać maila (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z dokładnym opisem sytuacji. W tym przypadku, zostawmy do siebie kontakt (imię, nazwisko, nr telefonu), aby w razie czego można było dopytać o szczegóły.

 

Jeśli sytuacja ma miejsce w weekend, zalecamy by dokarmić zwierzaka, o ile to możliwe i o ile nie stwarza zagrożenia. Można mu zrobić zdjęcie i wysłać w wiadomości prywatnej na fanpage @gminagaworzyce z prośbą o udostępnienie. Może okazać się, że pies się po prostu zgubił i nie ma potrzeby wszczynania oficjalnej procedury, która wiąże się z szeregiem czynności koniecznych do wykonania, a co za tym idzie z kosztami.

 

Tu warto wspomnieć, że gdyby taka procedura wszczęła się, a okazałoby się, że znalazł się właściciel zwierzaka, gmina ma prawo obciążyć go kosztami.

 

Dlaczego wspominamy o kosztach?

 

Bo nie są to nic nieznaczące kwoty. W roku 2019 w schronisku przebywało 6 psów. Za ich utrzymanie zapłaciliśmy 12.177, 11 zł. Kiedy gmina uruchamia procedurę „odławiania zwierząt” trafiają one do schroniska, z którym mamy podpisaną umowę, w tym roku jest to Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie przy ulicy Żukowickiej 1.

 

Póki pies nie trafi do adopcji, gmina ponosi koszty związane z opieką weterynaryjną – są to w szczególności: karmienie i pielęgnacja zwierząt, stała opieka weterynaryjna, szczepienia i zabiegi weterynaryjne. Jednorazowa opłata roczna za gotowość przyjęcia psów do schroniska to 2460 zł brutto. Za przyjęcie każdego psa do schroniska 104,55 zł. Dzienna opłata za każdy dzień pobytu psa w schronisku to koszt 17,22 zł. Do tego dochodzą dodatkowe opłaty za leczenie psa w schronisku, o ile zajdzie taka potrzeba. Przeciętny koszt miesięcznego utrzymania zwierzaka w schronisku to kwota ok. 700-800 zł brutto.

 

Warto również wspomnieć o samym odłowieniu konkretnego zwierzaka. Tutaj Gmina Gaworzyce ma podpisaną umowę z panem Zbigniewem Wirkusem, a koszt jednej usługi wynosi 300 zł brutto.

 

Podając do Państwa wiadomości następujące informacje, chcielibyśmy zaapelować o ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Bądźmy odpowiedzialni za własne decyzje, własne zwierzęta. Bądźmy też odpowiedzialni społecznie – widząc i zgłaszając odpowiednim służbom, kiedy dzieje się coś złego. Reagujmy. W końcu bądźmy razem odpowiedzialni za wspólne sprawy, angażując się w pomoc – w znalezieniu zwierzakom nowego domu czy choćby w zwykłym udostępnieniu informacji w mediach społecznościowych.

Wczoraj, pierwszego dnia jesieni, 40-osobowa grupa mieszkańców Gminy Gaworzyce, w tym liczne grono Seniorów, wybrali się na wycieczkę do bliskiego Jakubowa. Trzeba przyznać, że pogoda na zwiedzanie tej malowniczej miejscowości była wprost wymarzona.

Mix zdjęć z wyjazdu do Jakubowa w gminie Radwanice. Na zdjęciach widok na winnicę, beczki, zdjęcie grupowe oraz z djęcie z przejazdu bryczką.

Wśród atrakcji trzeba wymienić zwiedzanie miejscowości pod okiem p. Bożeny Pajdosz, która już niejednokrotnie była gościem naszej Biblioteki. Pani Bożena pięknie opowiadała o historii Sanktuarium oraz o źródełku św. Jakuba, ruinach zamku i ogólnie o historii miejscowości. Oprowadziła grupę także po bazie produkcji wina, opowiadając o procesie jego wytwarzania. Później wszyscy udali się na zwiedzanie winnicy. Piękne wzgórza mieniły się zielenią i fioletem winorośli. To była cudowna okazja aby chwilę odpocząć i napawać się pięknem chwili. Nie mogło braknąć również degustacji. Lampka wina w takim miejscu to cudowne przeżycie, ale także słodkie winogrona najlepszych odmian zadbały o kulinarne doznania uczestników wyjazdu. Na tym się nie skończyło. W Jakubowie prężnie działa Stajnia Libra, gdzie odbyło się ognisko oraz przejażdżki bryczką po miejscowości.

 

Pełną fotorelację znajdziecie Państwo na naszym Facebooku: https://tiny.pl/7pjgf

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947.

 

Pomoc adresowana jest do rolników i hodowców pracujących w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 7 tys. euro.

 

Minimalna wielkość produkcji uprawniająca do ubiegania się o wsparcie oraz minimalne stawki pomocy wynoszą:

 • co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy –
  od 5 100 zł;
 • co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy – od 1 000 zł;
 • co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4 500 zł;
 • co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 800 zł;
 • co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy – od 1 000 zł;
 • co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta od 2 200 zł, gęsi od 4 300 zł, indyki – od 8 600 zł;
 • co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) – od 8 600 zł;
 • co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1 400 zł.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf