Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Zdjęcie dzika na łące.

NOWA APLIKACJA - ZGŁOŚ DZIKA

 

„Tygodnik Poradnik Rolniczy” przygotował aplikację „Zgłoś Dzika” na smartfony. Służy ona do zgłaszania szczątków padłych dzików. Informacje te wraz z dokładną lokalizacją trafiać będą do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

 

W aplikacji wystarczy zrobić zdjęcie dzika, wybrać właściwy Powiatowy Inspektorat Weterynarii, aby wraz z lokalizacją trafił on do kompetentnych służb. Dzięki temu będą one mogły w krótkim czasie ustalić czy dzik padł na ASF i usunąć jego szczątki. Aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play.


Informacja opublikowana 11.09.2020 r.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 19 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 2 września 2020 r.


w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów głogowskiego oraz polkowickiego

 

Pełną treść Rozporządzenia można przeczytać tutaj


Informacja opublikowana 2.07.2020 r.

 

W ZWIĄZKU ZE STWIERDZENIEM W MIEJSCOWOŚCI DALKÓW, W GMINIE GAWORZYCE,

W POWIECIE POLKOWICKIM OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ, OKREŚLA SIĘ

OBSZAR ZAPOWIETRZONY

OBEJMUJĄCY MIEJSCOWOŚCI:

DALKÓW, GOSTYŃ, KURÓW WIELKI, MIESZKÓW, WITANOWICE

 

W OBSZARZE ZAPOWIETRZONYM ZAKAZUJE SIĘ:

 

1) Wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2) Przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie (w tym bydła, owiec, kóz, drobiu, królików, pszczół oraz innych) bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) Transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii w zaplombowanych przez niego środkach transportu, przed upływem 40 dni od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania w ognisku choroby;

4) Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt i odłowów zwierząt łownych;

5) Wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;

6) Przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego miejscowo

Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W OBSZARZE ZAPOWIETRZONYM NAKAZUJE SIĘ:

 

1) Oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) Zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) Niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) Umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działania środka dezynfekcyjnego;

5) Pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa;

7) Ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji przez posiadaczy co najmniej jednej świni.

 

WSZELKIE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMIAREM PRZEMIESZCZANIA ZWIERZĄT W OBSZARZE ZAPOWIETRZONYM WYMAGAJĄ BEZWZGLĘDNEGO ZGŁOSZENIA DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POLKOWICACH

tel. 76 845 60 16


W ZWIĄZKU ZE STWIERDZENIEM W MIEJSCOWOŚCI DALKÓW, W GMINIE GAWORZYCE,

W POWIECIE POLKOWICKIM OGNISKA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ, OKREŚLA SIĘ

OBSZAR ZAGROŻONY
OBEJMUJĄCY  MIEJSCOWOŚCI:


W GMINIE GAWORZYCE:

DZIKÓW, GAWORZYCE, GRABIK, KŁOBUCZYN, KORYTÓW, KOŹLICE, ŚREM, WIERZCHOWICE;


W GMINIE RADWANICE:

BORÓW, DROŻÓW, DROŻYNA, JAKUBÓW, LIPIN, PRZESIECZNA, RADWANICE.

W OBSZARZE ZAGROŻONYM ZAKAZUJE SIĘ:


1) Wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) Transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w zaplombowanych przez niego środkach transportu, przed upływem 30 dni od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania w ognisku choroby;
3) Transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju oraz w przypadku drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postoju na tym obszarze;
4) Organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

 

W OBSZARZE ZAGROŻONYM NAKAZUJE SIĘ:

 

1) Oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) Zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) Niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

 

WSZELKIE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMIAREM PRZEMIESZCZANIA ZWIERZĄT W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYMAGAJĄ BEZWZGLĘDNEGO ZGŁOSZENIA DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W POLKOWICACH

tel. 76 845 60 16

 


 Informacja opublikowana 1.07.2020 r.

W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Dalków, gmina Gaworzyce, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/773 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru ochronnego oraz ustanawiająca obszar zagrożony.

Do obszaru zagrożonego (tzw. strefa niebieska) włączono obszar gmin Gaworzyce, Radwanice oraz część gminy Przemków położona na pólnoc od drogi krajowej nr 12.

Do obszaru objętego ograniczeniami ( tzw. strefa czerwona)
włączono obszar gminy Grębocice.

Do obszaru ochronnego (tzw. strefa żółta) włączono obszar gmin: Chocianów  i Polkowice oraz część gminy Przemków położona na południe od drogi ktajowej nr 12.

Zakres obowiązków i ograniczeń w ww. strefach dostępny jest na stronie GLW

Jedocześnie informuję, że komunikaty o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania ASF na terenie kraju zamieszczane są na stronach internetowych: www.wetgiw.gov.pl i www.wroc.wiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 


W gminie Gaworzyce pojawiło się ognisko ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń. Afrykański pomór świń (ASF) to zakaźna i groźna choroba wirusowa świń domowych oraz dzików, podlegająca obowiązkowemu zwalczaniu. Informujemy, że Afrykański Pomór Świń jest chorobą zagrażającą tylko trzodzie chlewnej oraz dzikom.

 

W związku z sytuacją, wojewoda dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania ASF na terenie powiatu polkowickiego i głogowskiego określił obszar zapowietrzony, w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Dalków ogniska afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego ASF

 

 


W związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) została włączona Gmina Gaworzyce. Do obszaru ochronnego  (strefa żółta) włączone są gminy: Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków oraz część gminy Polkowice (na północ od drogi wojewódzkiej 331).

Ulotka informacyjna o zasadach przemieszczania świń na terenie strefy czerwonej - kliknij

 


 

1. Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń - kliknij

2. Apel do hodowców trzody - kliknij

3. Informacja dla hodowców trzody chlewnej - kliknij

4. Ulotka - kliknij

5. Uwaga, ASF! - kliknij

 


 

W ZWIĄZKU ZE STWIERDZENIEM PRZYPADKU AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ U DZIKÓW NA TERENIE POWIATU WSCHOWSKIEGO I GŁOGOWSKIEGO POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W POLKOWICACH INFORMUJE, ŻE W STREFIE OCHRONNEJ (ŻÓŁTEJ):
1. UBÓJ ŚWIŃ NA POTRZEBY WŁASNE JEST DOPUSZCZALNY POD WARUNKIEM, ŻE:
a. ŚWINIA PODDAWANA UBOJOWI PRZEBYWAŁA W GOSPODARSTWIE CO NAJMNIEJ 30 DNI,
b. ŚWINIA PODDANA ZOSTAŁA PRZEDUBOJOWEMU BADANIU PRZEZ LEKARZA WETERYNARII,
c. TUSZA UBITEJ ŚWINI OPRÓCZ BADANIA NA WŁOŚNIE PODDANA ZOSTAŁA PEŁNEMU BADANIU POUBOJOWEMU.


BEZ SPEŁNIENIA POWYŻSZYCH WARUNKÓW UBÓJ ŚWIŃ NA POTRZEBY WŁASNE JEST NIEDOPUSZCZALNY

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W POLKOWICACH PRZYPOMINA PONADTO, ŻE W STREFIE OCHRONNEJ (ŻÓŁTEJ):
1. JAKAKOLWIEK SPRZEDAŻ ŚWIŃ BEZ PRZEPROWADZONEGO W OKRESIE 24 GODZIN PRZED SPRZEDAŻĄ BADANIA PRZEZ LEKARZA WETERYNARII ORAZ ZAOPATRZENIA ŚWINI W WYMAGANE SWIADECTWO ZDROWIA,
2. JAKIKOLWIEK ZAKUP ŚWINI NIE ZAOPATRZONEJ W WYMAGANE ŚWIADECTWO ZDROWIA SĄ NIEDOPUSZCZALNE.

 

KOMUNIKATY - zobacz

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf