Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właśnie uruchomił cykl bezpłatnych audiobooków związanych z tematyką czystego powietrza. W ogólnodostępnej aplikacji mobilnej Audioteki można już posłuchać pierwszego audiobooka. Kolejne są w przygotowaniu.  
 
Kliknij w obrazek
 

 
Przypominany, że w programie „Czyste powietrze” zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla domów nowo budowanych (przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania ale uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku)

Z dofinansowania w ramach programu nadal mogą korzystać domy istniejące (przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania). Program znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Beneficjenta, w zakładce wymagana dokumentacja.
 
Punkt konsultacyjny znajduje się na terenie Urzędu Gminy Gaworzyce pok. 206 lub pod numerem telefonu 76 8316 285 wew. 32.
 

 
Wójt Gminy Gaworzyce przypomina mieszkańcom o zagrożeniu dla zdrowia i środowiska, jakie powoduje spalanie odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych) w piecach. Spalanie nawet niewielkich ilości odpadów komunalnych zatruwa wszystko wokół nas truciznami znacznie groźniejszymi niż cyjanek potasu.

W związku z okresem grzewczym chcemy zachęcić i przypomnieć o możliwości korzystania z dofinansowania na wymianę pieca w programie „ Czyste powietrze”.  W ramach programu można również skorzystać z dofinansowania na termomodernizację, rekuperację lub dostać pożyczkę na fotowoltaikę. Trzeba jednak pamiętać, aby spełniać określone warunki Programu, który wraz z innymi wzorami dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na Portalu Beneficjenta. Aby przystąpić do programu należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi zasadami i wzorami dokumentów.  

Punkt informacyjny znajduje się w Urzędzie Gminy w pokoju 206.
Pomoc w tym zakresie udzielana jest we wtorki od godziny 12.00  do godziny 16.00 oraz w czwartki od godziny 9.00  do godziny 13.00.

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 roku inwestycje realizowane w ramach Programu „Czyste powietrze” w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, można rozpocząć dopiero od dnia złożeniu wniosku (pierwsza faktura/rachunek nie może być wystawiona przed dniem złożenia wniosku).

Dodatkowo w domach nowo budowanych zakończenie zadania w ramach programu musi nastąpić do 31.12. 2019 roku.
 
 

 
 
Punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy w Gaworzycach
 
Pomocy w zakresie wypełniania wniosków udziela pracownik Urzędu Gminy
we wtorki (godz. 12.00-16.00) oraz czwartki (godz. 9.00-13.00),
pokój nr 206, tel. 76 8316 285 w. 32
 
Więcej informacji:
 
 
 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.
Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.
 
1. Instrukcja - kliknij.
2. Infomacja o zmianach - kliknij.
3. Jak policzyć dochód? - kliknij.
4. Program priorytetowy - kliknij.
5. Regulamin naboru wniosków - kliknij.
 

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

 

 

 

 

asf