Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

 

 

 

OCHOTNICZE  STRAŻE  POŻARNE


Główne  zadania  stawiane  OSP  to:


- podejmowanie działań ratowniczych na wypadek powstania pożaru, klęsk żywiołowych, miejscowych zagrożeń,
- współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami, samorządem, organizacjami społecznymi,
- uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami.
 
Aby sprostać tym zadaniom na terenie Gminy Gaworzyce działają trzy jednostki ochotniczej straży pożarnej, które aktualnie skupiają blisko 140 członków. Wszystkie nasze jednostki są wyposażone w podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy, także do ratownictwa drogowego.

Posiadają 6 wozów bojowych: 2 samochody marki FORD TRANSIT, średni wóz bojowy – MERCEDES BENZ ATEGO, IVECO MAGIRUS,  FS – LUBLIN oraz KIA SPORTAGE.

 

OSP GAWORZYCE - typu S3, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

 

Oficjalna strona internetowa


Prezes – Tadeusz Kocik
Wiceprezes-Naczelnik – Tomasz Demski

Wiceprezes - Edward Chołoda

Z-ca Naczelnika - Patrycjusz Witkowski

Skarbnik - Paweł Chołoda

Sekretarz - Szymon Szydłowski

Gospodarz - Andrzej Rogowicz

Członek Zarządu - Mariusz Lazarek

Członek Zarządu - Grzegorz Makowiecki

 

OSP  KŁOBUCZYN – typu S1

 

Oficjalna strona internetowa


Prezes – Jan Michalski
Wiceprezes – Andrzej Rybus
Naczelnik – Roman Krzyżak
Z-ca Naczelnika – Tomasz Michalski
Skarbnik – Jerzy Kwaśnik
Sekretarz – Rafał Kwaśnik
Kronikarz – Daniel Krzyżak
Gospodarz – Mieczysław Michalski
Członek zarządu – Wiesława Michalska

 

OSP  KOŹLICE – typu S1


Prezes – Tadeusz Meszak
Wiceprezes – Kazimierz Rokaszewicz
Naczelnik  – Jerzy Włoskowicz
Z-ca Naczelnika – Jan Husar
Skarbnik – Tadeusz Maślak
Sekretarz – Krystian Włoskowicz

 

Szczegółowych informacji na temat działalności OSP w Gminie Gaworzyce udziela Pani Elżbieta Litwin – Kierownik USC, Tel. kontaktowy 76 83 16 285 wew. 40.

 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Gaworzycach:

 

Prezes – Patrycjusz Witkowski

Wiceprezes – Andrzej Rybus

Wiceprezes – Jerzy Włoskowicz

Komendant Gminny – Tadeusz Kocik

Sekretarz – Elżbieta Litwin

Skarbnik – Roman Krzyżak

Członkowie: Piechocki Adam, Demski Marian, Michalski Jan, Michalski Mieczysław,

Meszak Tadeusz, Włoskowicz Krystian

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Gaworzycach:

 

Przewodniczący – Bartosz Witkowski

Sekretarz – Edward Białek

Członek – Jerzy Kwaśnik

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf