Grafika z napisem system informacji przestrzennej.     Grafika z napisem miejscowe plany zagospodarowania.     Grafika z napisem: sprzedaż nieruchomości.     Przycisk menu z napisem Przetargi. Umożliwia przejście do BIP do zakładki zamówienia publiczne.     Przycisk z napisem Herb Gminy.       Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej. Kliknięcie w obrazek umożliwia przejście do BIP.        

 

Banner informujący o trwającej aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, mający na celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do wypełnienia ankiety.

 

Zespół Górali Czadeckich „Dawidenka”. Po raz pierwszy wystąpił w 1985r. w Koźlicach, prezentując m.in. taniec ludowy dawidenka, od którego wziął swoją nazwę. Przodkowie członków zespołu przybyli do Polski z Bukowiny na pograniczu Ukrainy i Rumunii znad rzeki Seret. Najstarsi członkowie tej wielopokoleniowej grupy urodzili się w Tereblaczu na Bukowinie Północnej. Osoby te przywiozły ze sobą tradycyjne obrzędy darcia pierza, pieczenia chleba, wesela i inne. Przekazywali swoje zwyczaje z pokolenia na pokolenie. Tradycje rodzinnej wsi kultywują w śpiewie i tańcach, a także w formie widowisk folklorystycznych ukazujących zwyczaje i obrzędy ludowe. Zespół sam opracowywuje choreografię do tańców czerpiąc ją z tradycji bukowińskich. Część strojów to oryginały przywiezione z Bukowiny.

 

Zespół folklorystyczny „Dawidenka” zaliczana jest do czołowych zespołów folklorystycznych województwa dolnośląskiego. Zespół Górali Czadeckich "Dawidenka" z Koźlic, to zespół wyjątkowy, który jest wizytówką nie tylko gminy Gaworzyce, ale również Powiatu Polkowickiego. Pod kierunkiem pani Marii Rokaszewicz działa już od 1985 roku. W swoim programie prezentuje piosenki i tańce bukowińskie.Licznie nagradzany i wyróżniany. Wielokrotny laureat Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Legnicy, zdobywca dwóch "Brązowych Serc" na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu. Na Europejskiej Biesiadzie Weselnej w Węgrowie zdobył III miejsce. "Dawidenka" corocznie uczestniczy w ,,Bukowińskich Spotkaniach", organizowanych w Jastrowiu. Reprezentował nasz kraj na Międzynarodowych Spotkaniach na Węgrzech, Rumunii i Ukrainie. Koncertował również na Litwie. Wystąpili też przed kamerami telewizyjnymi i kilkakrotnie przed radiowymi mikrofonami. Wyjazdy na liczne występy z reguły finansuje Wójt Gminy Gaworzyce. Ma zresztą ku temu powody, gdyż takie obrzędy jak: „Pieczenia chleba”, „Kłaka do lnu”, „Pripaj” (oczepiny) oraz piosenki i tańce z Bukowiny zawsze cieszą się zainteresowaniem publiczności.

Dzięki dofinansowaniu ze strony Powiatu Polkowickiego zespół może reprezentować naszą gminę, powiat i województwo na tak znaczących imprezach.

Liczący dziś 30 osób zespół może się pochwalić dużym dorobkiem. Za największe osiągnięcia uważa:

I miejsce za „obrzęd pieczywa” w 1985r. na przeglądzie w Legnicy,

Wielokrotny laureat za piosenki i tańce w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Legnicy,

„Brązowe Serce” na Festiwalu Górali Polskich w 1987r. w Żywcu,

III miejsce – „Brązowe serce” na Festiwalu Górali Polskich w 1990 r. w Żywcu,

Wyróżnienie na XXVIII Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu 1997r. w kategorii Grupy Śpiewane,

III miejsce na Festiwalu Obrzędów Weselnych w Węgrowie w 2003r.,

II miejsce na Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Na folkową Nutę” w Wołowie w 2003r.

Reprezentacja Polski w Bukowińskich Spotkaniach – Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych w Jastrowie – Piła

W ubiegłym roku (2007) członkowie zespołu zostali odznaczeni przez Ministra Kultury orderem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Utworzenie w 2008 roku zespołu „Mała Dawidenka”, w którego skład wchodzą najmłodsi z terenu Gminy Gaworzyce,

Zajęcie I miejsca przez „Małą Dawidenkę” w przeglądzie Piosenek Dziecięcych w Stypułowie – 2009,

Udział w II Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej – październik 2009r.

W roku 2010 na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych zespół "Dawidenka" otrzymał wyróżnienie. Znalazł się on w grupie 10 najlepszych zespołów w kraju. również na prestiżowej imprezie "Smaki tradycji", które organizowane są w Łomnicy

II miejsce w I Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Śpiewająca Wieś” w Piotrowicach w 2006r.,

Zespół folklorystyczny „Dawidenka” został doceniony także poza granicami naszego kraju. Otrzymywał zaproszenia i występował w Rumunii, na Węgrzech, Litwie i Ukrainie. Dla zespołu jest to szczególne wyróżnienie artystyczne, gdyż ich twórczość wyszła poza granice regionalne. Folklor, który zespół tworzy cieszy się uznaniem innych narodowości.

 

Zespół folklorystyczny „Dawidenka” z Koźlic został powołany do kultywowania tradycji bukowińskiej. Prezentuje repertuar muzyczny, wokalny oraz taneczny jak również obrzędy na wsi bukowińskiej. Z biegiem czasu zaczął się znacznie rozszerzać repertuar. Pojawiły się pieśni patriotyczne, religijne i inne okolicznościowe. Pozwoliło to na prezentację zespołu w szerszym zakresie na terenie najpierw województwa a potem całego kraju. Zaowocowało to nawiązaniem współpracy i przyjaźni z wieloma zespołami z terenu całego kraju.

 

Bardzo dużym osiągnięciem były coroczne występy zespołu poza granicami naszego kraju na Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych w Jastrowie – Piła. W 2001r. utwory w wykonaniu "Dawidenki" pojawiały się na antenie krajowych i regionalnych rozgłośni radiowych. Latem 2001r. Telewizja Polska S.A. zaprezentowała „Dawidenkę" w jednym ze swoich programów, co jeszcze bardziej rozszerzyło popularność zespołu.

 

Zespół prezentuje żywe wiejskie tradycje muzyczno-taneczne. W swoim repertuarze przedstawia główne śpiewy, obrzędy, tańce z Bukowiny i inne. Tańce cechuje żywiołowość, dynamika, szybkie tempo, a szczególnie swoboda i elegancja ruchu. Ich specyficzny styl, choreo-technika oraz charakterystyczny rytm i brzmienie towarzyszącej muzyki, decydują o tym, że widowisko jest porywające i niepowtarzalne.

 

Grafika do zakładki szczepienia na COVID-19

 

 

 

asf